Semináře o filozofických otázkách

matematiky a fyziky

 

Aktuální informace

Ve dnech 18. až 21 srpna 2014 se ve Velkém Meziříčí bude konat XVII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky.

 

Pořadatel:

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF

Gymnázium Velké Meziříčí

 

Spolupořadatelé:
Domov mládeže Velké Meziříčí

Organizační výbor:
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., Katedra didaktiky matematiky, MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, 186 75
                                             (mail: becvar@karlin.mff.cuni.cz)
doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1, 110 00
                                             (mail: nemcova@fd.cvut.cz)
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Katedra matematiky, PřF MU, Kotlářská 2, Brno, 611 37 
                                             (mail: fuchs@math.muni.cz)
RNDr. Dag Hrubý, Gymnázium, A. K. Vítáka 452, Jevíčko, 569 43
                                              (mail: hruby@gymjev.cz)
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1, 110 00
                                             (mail: hyksova@fd.cvut.cz)
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., Ústav teoretické fyziky, MFF UK , V Holešovičkách 2, Praha 8, 180 00
                                              (mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz)
RNDr. Aleš Trojánek, Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 27,  Sokolovská 27/235,  Velké Meziříčí, 594 01
                                              (mail: trojanek@gvm.cz)

První oznámení (nové 17. 1. 2014)

 

Podrobnější informace o akci podá A. Trojánek (trojanek@gvm.cz).

 

Informace lze najít na adrese http://www.gvm.cz/seminare.html

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Historie seminářů (1980 až 2010)

 

Předchozí akce (srpen 2012)

Ve dnech 20. až 23. srpna 2012 se ve Velkém Meziříčí konal již XVI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky.

Pořadatel:

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF

Gymnázium Velké Meziříčí

 

Spolupořadatelé:
Domov mládeže Velké Meziříčí

Organizační výbor:
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., Katedra didaktiky matematiky, MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, 186 75
                                             (mail: becvar@karlin.mff.cuni.cz)
doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1, 110 00
                                             (mail: nemcova@fd.cvut.cz)
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Katedra matematiky, PřF MU, Kotlářská 2, Brno, 611 37 
                                             (mail: fuchs@math.muni.cz)
RNDr. Dag Hrubý, Gymnázium, A. K. Vítáka 452, Jevíčko, 569 43
                                              (mail: hruby@gymjev.cz)
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1, 110 00
                                             (mail: hyksova@fd.cvut.cz)
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., Ústav teoretické fyziky, MFF UK , V Holešovičkách 2, Praha 8, 180 00
                                              (mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz)
RNDr. Aleš Trojánek, Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 27,  Sokolovská 27/235,  Velké Meziříčí, 594 01
                                              (mail: trojanek@gvm.cz)

Další informace lze najít na adrese http://www.gvm.cz/seminare.html