NAVŠTIVTE

Obsah:

Děkanát


Ekonomické oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví - DČ, stipendia
služební cesty
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví
rozpočty projektů a grantů
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví - faktury došlé
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
zástupce vedoucího, správa sítě budovy Konviktská, správce K4
sekretářka
správa PC učeben
správa sítě budovy Horská, přístupový systém K4, usermap pro FD, Novell
správa sítě budovy Horská
programování intranetových aplikací
odborný asistent VŠ, Technik analytik počítačových systémů - Konviktská
webmaster, správa sítě budovy Florenc
odborný asistent, správa sítě budovy Florenc
odborný asistent, správa sítě - Děčín
správa sítě budovy Konviktská
správa serverů

Oddělení práce a mezd

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí

Oddělení technickoprovozních služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
podatelna
technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Referát rozvoje a výstavby

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Referát strategie a vnějších vztahů

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Referát vědy a výzkumu

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
doktorské studium

Referát zahraničních styků

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Sekretariát děkana a tajemníka

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
Felfel Hugo  (JPP)

Studijní oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
zástupce vedoucího, přijímací řízení
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
stipendia, poplatky
navazující magisterské studium a program ERASMUS
odborný asistent, rozvrhář fakulty (pro studium uskutečňované v Praze)
odborný asistent, rozvrhář fakulty (pro pracoviště Děčín)
studijní oddělení pracoviště Děčín
1.-3. ročník bakalářského studia

Úsek správy budovy Florenc

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, vedoucí Oddělení technickoprovozních služeb
technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Úsek správy budovy Horská

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí

Úsek správy budovy Konviktská

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, odborný asistent
podatelna rektorátu

Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí