NAVŠTIVTE

Obsah:

Ústav aplikované matematiky

Vedoucí ústavu:prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.
Zástupce vedoucího:doc. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
Tajemník:Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.
roh projektů:Dr. Ing. Jan PŘIKRYL
Sekretariát: Ljiljana DUŠKOVÁ

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště: Ústav aplikované matematiky
Na Florenci 25
110 00 Praha 1
Poštovní adresa: ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky
Konviktská 20
110 00 Praha
Telefon: +420 224 358 416, +420 224 817 890, +420 224 890 702, +420 224 890 703
Fax: +420 224 890 702
Kudy k nám: mapa + street view
fotka budovy florenc

Krátká charakteristika ústavu

Ústav poskytuje vzdělání ve všech matematických disciplinách bakalářského i magisterského studijního programu s důrazem na předměty operačního výzkumu a matematického modelování. Cílem pedagogické práce v magisterském studiu je prohloubit znalosti studentů z aplikovaných partií matematiky (numerická matematika a statistika) ve vyšších ročnících a vytvořit tak souvislý cyklus z předmětů pro modelování lineárních stacionárních i nestacionárních systémů a procesů, zpracování signálů, klasifikace náhodných procesů, algoritmů predikce a analýzu rozsáhlých systémů.

Ústav zabezpečuje řadu odborných projektů s aplikací matematiky v dopravních problémech. Na našem pracovišti rozvíjíme individuální práci s mladými lidmi, jak při vedení studentských projektů v magisterském studiu, tak při výchově doktorandů k vědeckovýzkumné práci.

Výzkumné zaměření ústavu nese všechny znaky aplikací matematiky v oblastech:

  • teorie aproximací a speciální funkce pro zpracování nestacionárních signálů
  • metody lineárního programování s důrazem na tvorbu integrálních taktových grafikonů
  • historie matematiky
  • modelování a identifikace dopravních systémů, redukce dimensionality dopravních dat a predikce dopravy
  • inteligentní vozidlo a rozpoznávací algoritmy