NAVŠTIVTE

Obsah:

Ústav letecké dopravy

Vedoucí ústavu:doc. Ing. Stanislav SZABO, Ph.D., MBA.
Zástupce vedoucího:doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D.
Tajemník:Ing. Martin NOVÁK, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Eva ENDRIZALOVÁ, Ph.D.
roh projektů:Ing. Jakub KRAUS
Sekretariát:Mgr. Nina KNĚZKOVÁ

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště: Ústav letecké dopravy
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa: ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav letecké dopravy
Konviktská 20
110 00 Praha
Telefon: +420 224 359 185
Fax: +420 224 359 183
Kudy k nám: mapa + street view
fotka budovy horska

Krátká charakteristika ústavu

Ústav letecké dopravy je specializované pracoviště pro zabezpečení odborných předmětů v rámci doktorského studijního oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“, magisterského studijního oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“ a v rámci bakalářských studijních oborů „Letecká doprava“, „Profesionální pilot“ a „Technologie údržby letadel“.

Ústav letecké dopravy získal od Úřadu pro civilní letectví ČR certifikaci na teoretickou výuku profesionálních pilotů (FTO 010) a zajišťování výuky, kurzů a zkoušek pro techniky údržby letadel (CZ.147.0004) podle společných evropských předpisů. Pro studenty pilotního zaměření a technologie údržby letadel je zajišťována pomoc při praktickém výcviku.

Studenti magisterského studijního oboru a bakalářského oboru „Letecká doprava“ mají dále možnost se specializovat v rámci projektů:

  • Moderní trendy rozvoje letišť
  • Evropský přístup k údržbě letadel
  • Jakost a kvalita v civilním letectví
  • Provoz a ekonomika letecké dopravy
  • Řízení letového provozu
  • CNS/ATM Systémy
  • Moderní přístup k bezpečnosti (security) letecké dopravy
  • Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy

Výzkum je zaměřen do oblastí aktuálních v civilním letectví, jedná se především o zvyšování bezpečnosti a kvality v civilním letectví a dále vytvoření systému výchovy pilotů, techniků údržby letadel a dalších specialistů civilního letectví v souladu s celoevropskými trendy.