ELEKTROMOBILITA
— K616X1ES

Kapacita

2 volná místa ITS a 2 volná místa DOS v Praze

Vedoucí projektu

doc. Ing. Petr Bouchner, Ph. D., Ing. Akshaya Jayakumar, doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D., Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy, prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

Činnost

Cílem projektu je měření a vyhodnocování energetických toků ve vozidle, simulace elektrovozidla a jízdních režimů. Studenti mohou řešit specifické požadavky na elektroinstalaci, konstrukci a řízení. Řízení spotřeby vozidla při různých jízdních režimech. Budou řešeny informační toky ve vozidle včetně napojení na asistenční a telematické systémy. V rámci projektu budou provozovány a testovány reálná elektrovozidla. Projekt se zabývá všemi alternativami energie pro dopravu. Práce na projektu v současné době zahrnují (nebo jsou plánovány) témata jako vývoj lehkého elektrického vozítka pro městský provoz, tvorba inteligentního systému dobíjení EV různých typů, vývoj optimálního systému CAR-SHARINGu pro městské aglomerovace a návrh konstrukce multihybridního osobního vozidla.


Povinně volitelné předměty

16Y1RE: Řídící a elektronické systémy vozidel
16Y1ZL: Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků
16Y2KV: Karosérie motorových vozidel
16Y2PG: Počítačová grafika a virtuální realita

Probíhající závěrečné práce

Bc. Jolana Heřmanová: Simulace elektro hybridního vozidla


Dokončené závěrečné práce

Bc. Jolana Heřmanová: Porovnání simulací jízdních cyklů elektro hybridního vozidla
Bc. Eliška Chmelařová: Model systému e-bikesharingu pro středně velké komunity uživatelů
Bc. Michal Šlapák: Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami
Bc. Radovan Lukš: Dopady elektrizace silniční dopravy na energetickou soustavu ČR
Bc. Jiří Hozdek: Konstrukce kabelového svazku pro vůz s elektrickým pohonem
Bc. Pavla Viochnu: Aerodynamika elektromobilu

FD ČVUT Ústav dopravních prostředků Facebook Ústavu dopravních prostředků