AKTIVNÍ, PASIVNÍ BEZPEČNOST A KONSTRUKCE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
— K616X1OD

Kapacita

4 volná místa DOS v Praze
1 volné místo ITS v Praze
1 volné místo LED v Praze

Vedoucí projektu

Ing. Jiří First
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Ing. Jan Plomer, Ph.D.
Ing. Martin Šotola, Ph.D.
Ing. Šárka Tauberová

Činnost

Projekt řeší problematiku aktivní a pasivní bezpečnosti dopravních prostředků a jejich ovlivnění konstrukcí vozidla a dalšími systémy. Zahrnuje také problematiku legislativy, zkoušení a schvalování vozidel v těchto oblastech. V rámci projektu jsou řešeny oblasti jízdní dynamiky a stability vozidel, vliv vozidla na řidiče, posádku a jeho okolí. Z hlediska pasivní bezpečnosti je projekt zaměřen na ochranu posádky při nárazu a různých typech kolizí. Jednotlivá témata jsou řešena od rešerše přes návrh, výpočet, konstrukci až po zkoušení. Studenti se v rámci projektu účastní reálných zkoušek a měření (jízdní zkoušky vozidel, crash testy apod.) nebo mohou pro své práce využít počítačových simulací. V rámci projektu je také možná spolupráce s externími firmami a institucemi (Škoda Auto, TÜV SÜD, Dekra…).


Co vám náš projekt přinese

Nové poznatky v nejen automobilovém prostředí, spolupráce v rámci celého ústavu K616
Schopnost pracovat v týmu
Možnost práce se špičkovou měřící technikou
Spolupráce s významnými partnery
Možnost náštěvy naších partnerů v rámci exkurzí a získání kontaktu s lidmi z praxe
Možnost zpracování reálné problematiky v rámci závěrečných prací u našich partnerů


Povinně volitelné předměty

Řídící a elektronické systémy vozidel (K616Y1RE)
Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků (K616Y1ZL)

Témata projektu

Aktivní bezpečnost

Prvky aktivní bezpečnosti jsou systémy, technická zařízení a vlastnosti vozu, které pomáhají zabránit nebo předejít dopravním nehodám. Mezi aktivní prvky patří zejména kvalitní brzdy, přesné řízení a celá řada bezpečnostních elektronických systémů, jako například elektronický protiblokovací, protiprokluzový a stabilizační systém, ale i třeba správný výhled z vozidla

Některé prvky aktivní bezpečnosti:

Adaptivní tempomat - jedná se o tempomat, který je rozšířený o radar, takže vozidlo dokáže měřit a udržovat odstup od vozidla jedoucí před ním.
Kontrola mrtvého úhlu - ultrazvukové senzory hlídají přítomnost okolních objektů a pokud se některý dostane do míst mrtvého úhlu - místo, které řidič není schopný vidět ve zpětném zrcátku, rozsvítí indikátor, který zabrání vjetí do obsazeného pruhu.

Pasivní bezpečnost

Oproti aktivním prvkům slouží pasivní prvky až v okamžiku dopravní nehody. Jde o konstrukční zařízení, jehož cílem je minimalizovat následky střetu. Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří bezpečná konstrukce karoserie, opěrka hlavy, bezpečnostní pás, předpínač bezpečnostního pásu, airbagy atd.Konstrukce

Spojení všech prvků a systémů vozidla, výpočty sil na něž působících a znalost legislativy stavby a zkoušení automobilů.

Závěrečné práce

Probíhající závěrečné práce

Ondřej Malík: Určení následků nehod na základě rozdílů nárazových rychlostí (bakalářská práce 2018)
Jaroslav Pinkas: Zkouška brzdné dráhy zemědělského návěsu s a bez ABS (bakalářská práce 2018)
Pavel Herman: Přídavný elektrický pohon pro osobní vůz se spalovacím motorem vpředu napříč a pohonem přední nápravy (bakalářská práce 2018)

Obhájené závěrečné práce

Michaela Komínská: Možnosti ochrany posádky při převrácení vozidla (bakalářská práce 2017)
Bakalářská práce se věnuje bezpečnosti osobních automobilů, především prvkům pasivní bezpečnosti. Jejich využití a možnost ochrany posádky při dopravních nehodách, konkrétně při převrácení vozidla. V rámci bakalářské práce byli popsány dva crashtesty konané na ústavě K616.
Tomáš Michálek: Pasivní bezpečnost v letecké dopravě (bakalářská práce 2015)
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat aktuální stav pasivní bezpečnosti v letecké dopravě, stručně představit a popsat jednotlivá témata, prvky a další související záležitosti
Bc. Jan Pilecký: Systém kontroly stability vozidla (diplomová práce 2016)
Hlavním cílem této diplomové práce je návrh informačního systému stability vozidla. V průběhu nakládání a jízdy automobilu je nepřetržitě sledováno jeho zatížení, náklon a poloha těžiště. V případě výskytu situace, která by mohla mít dopad na jízdní vlastnosti vozidla, je o této skutečnosti informován řidič akustickým signálem či prostřednictvím displeje. V první polovině práce je uvedena statistika dopravních nehod, základní přehled legislativy, teorie dynamiky vozidla a řiditelnosti. Druhá část se zabývá již návrhem samotného systému.

FD ČVUT Ústav dopravních prostředků Facebook Ústavu dopravních prostředků