HMI A INTERAKTIVNÍ SIMULACE V OBLASTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
— K616X2RD

Kapacita

3 volná místa ITS a 3 volná místa DOS v Praze

Vedoucí projektu

doc. Ing. Petr Bouchner, Ph. D., Ing. Alina Mashko, doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D., Ing. Adam Orlický, Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy

Činnost

Projekt se zabývá interdisciplinární problematikou interakce člověk - stroj (Human – Machine Interaction - HMI), zaměřenou především na řidiče dopravních prostředků. Pro takovouto výzkumnou činnost jsou velice efektivním nástrojem interaktivní vozidlové simulátory, které již několik let vyvíjíme v rámci práce našich výzkumné skupiny DSRG (Driving Simualtion Research Group). Projekt zahrnuje veškeré úrovně výzkumu od samotného návrhu experimentu, přes specifikaci a návrh zařízení potřebných pro kvalitní měření (mj. také samotných interaktivních simulátorů) až po konečné analýzy a klasifikace. Pokrývá tak problematiku simulací, virtuální reality, analýzy systémů, psycho-fyziologických měření, matematických analytických metod, zpracování a vytěžování naměřených dat a klasifikačních metod. Při vývoji interaktivních vozidlových simulátorů hraje velmi důležitou roli zejména aplikace prostředků virtuální reality a vizualizace dat, proto si tento projekt mimo jiné klade za cíl přispívat na poli virtuální reality a moderní počítačové grafiky. Na projektu se studenti zabývají tématy jako je práce s 3D modelovacími programy, tvorba scénářů, programování, aplikace a vývoj periferních zařízení pro virtuální realitu, návrh a konstrukce vizualizačních systémů a návrh a konstrukce pohybových systémů pro interaktivní simulátory dopravních prostředků. V rámci tohoto projektu se studenti mohou prakticky podílet na širokém spektru prací od tvorby simulovaných testovacích scén do vozidlových simulátorů až po vyhodnocování a klasifikace dat. Projekt navazuje a na vědeckovýzkumné projekty realizované při grantové činnosti, či VaV projektech s firmami jako jsou např. Škoda-Auto, VW, Dekra Automobil, Pragolet a další.


Povinně volitelné předměty

16Y2MK: Metody kvality v oblasti dopravních prostředků
16Y2PG: Počítačová grafika a virtuální realita

Probíhající závěrečné práce

Bc. Petr Borecký: Reakční časy řidičů
Bc. Klára Pudová: Vývoj programu automatického generování scénářů pro vozidlové simulátory na základě segmentů komunikací.


Dokončené závěrečné práce

Bc. Klára Pudová: Příprava počítačových 3D modelů segmentů komunikací pro vozidlové simulátory
Bc. Matěj Hanousek: Virtuální sdělovač pro experimenty na simulátoru
Ing. Adam Orlický: Automatická tvorba silniční infrastruktury ve 3D pro vozidlové simulátory
Ing. Adam Orlický: Generování 3D terénu pro využití v interaktivních vozových simulátorech

FD ČVUT Ústav dopravních prostředků Facebook Ústavu dopravních prostředků