NAVŠTIVTE

Obsah:

Akademický senát FD


Zasedání AS v letním semestru:
  • 27. dubna 2015 (pozvánka na mimořádné zasedání soubor pdf  (~249.8 kB))
  • 20. května 2015
  • 10. června 2015

Mimořádné zasedání se bude konat v zasedací místnosti ČVUT FD – K612, místnost A416, Horská 3, Praha 2Krátká charakteristika

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty - akademických pracovníků a studentů.

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (AS FD) tvoří 2 komory. Dvanáctičlenná komora zaměstnanců a sedmičlenná komora studentů. Funkční období senátu je tříleté. Výsledky poslední volby členů akademického senátu FD.

Funkční období akademického senátu FD je vždy 3 roky.

Zasedání akademického senátu FD se konají zpravidla jedenkrát měsíčně.