NAVŠTIVTE

Obsah:

Předpisy a dokumenty

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - text se zapracovanými novelami

Právní dokumenty a předpisy Fakulty dopravní

 • Vnitřní předpisy ČVUT FD
  • Statut ČVUT FD - úplné znění ze dne 24.4.2013 soubor pdf  (~192.4 kB)
   • Příloha 1 Statutu: Organizační řád ČVUT FD soubor pdf  (~129.3 kB)
  • Volební a jednací řád Akademického senátu ČVUT FD soubor pdf  (~141.5 kB)
  • Jednací řád Vědecké rady ČVUT FD soubor pdf  (~29 kB)
  • Stipendijní řád ČVUT soubor pdf  (~56.9 kB)
  • Disciplinární řád pro studenty ČVUT v Praze soubor pdf  (~37.8 kB)
 • Ostatní právní dokumenty ČVUT FD
  • Opatření děkana č. 1/2013 soubor pdf  (~233.7 kB)
   o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů ČVUT FD
  • Opatření děkana č. 1/2014 soubor pdf  (~233.7 kB)
   o odpovědnosti a pracovní náplni manažerů pro pedagogickou činnost a manažerů projektů jednotlivých ústavů ČVUT FD
  • Příkaz děkana č. 1/2012 soubor pdf  (~5.9 MB)
   řešící dislokaci a využívání ploch v objektech ČVUT FD
  • Příkaz děkana č. 1/2015 soubor pdf  (~301.5 kB)
   o stanovení požadovaného výsledného počtu bodů (VPB) v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2015 - 2016
  • Směrnice děkana č. 1/2014 soubor pdf  (~238.7 kB)
   pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní
  • Vyhláška děkana č. 2/2008 soubor pdf  (~364.5 kB)
   o pravidlech používání nové klasifikační stupnice
  • Vyhláška děkana č. 1/2010 soubor pdf  (~46.9 kB)
   o poplatku spojeném se studiem v cizím jazyce
  • Vyhláška děkana č. 2/2010 soubor pdf  (~149.2 kB)
   o výběrovém řízení do projektů a oborů (bakaláři, prezenční, Děčín)
  • Vyhláška děkana č. 3/2010 soubor pdf  (~220.8 kB)
   o dodržování a uplatňování Metodického pokynu č. 1/2009

Právní dokumenty a předpisy na ČVUT

 • Vnitřní předpisy ČVUT (statut ČVUT, vnitřní mzdový předpis ČVUT, Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, ...)