NAVŠTIVTE

Obsah:

Habilitační a profesorské řízení

Metodika a legislativa pro habilitační a profesorské řízení

Seznam habilitačních a profesorských řízení


Údaje o zahájení řízení ke jmenování profesorem:

V tomto roce nebylo zahájeno žádné řízení ke jmenování profesorem.

Údaje o zahájení habilitačního řízení:

Jméno a příjmení: Ing. Evgenia Suzdaleva, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název habilitační práce: Recursive Estimation Algorithms for Stochastic Models with Mixed Data 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD:  
Údaje o ukončení řízení:  

Jméno a příjmení: Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Název habilitační práce: Modely dopravního zabezpečení preventivní plošné evakuace obyvatelstva ze zón havarijního plánování  
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD:  
Údaje o ukončení řízení: