NAVŠTIVTE

Obsah:

Habilitační a profesorské řízení

Metodika a legislativa pro habilitační a profesorské řízení

Seznam habilitačních a profesorských řízení


Údaje o zahájení řízení ke jmenování profesorem:

V tomto roce nebylo zahájeno žádné řízení ke jmenování profesorem.

Údaje o zahájení habilitačního řízení:

Jméno a příjmení: Ing. Veronika Vlčková, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název habilitační práce: Metodologické nástroje systémové aplikace technologie GIS v dopravě 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD:  
Údaje o ukončení řízení: