NAVŠTIVTE

Obsah:

Habilitační a profesorské řízení

Metodika a legislativa pro habilitační a profesorské řízení

Seznam habilitačních a profesorských řízení

Údaje o zahájení řízení ke jmenování profesorem:

V tomto roce nebylo zahájeno žádné řízení ke jmenování profesorem.

Údaje o zahájení habilitačního řízení:

V tomto roce nebylo zahájeno žádné habilitační řízení.