NAVŠTIVTE

Obsah:

Habilitační a profesorské řízení

Metodika a legislativa pro habilitační a profesorské řízení

Seznam habilitačních a profesorských řízení

Údaje o zahájení řízení ke jmenování profesorem:

V tomto roce nebylo zahájeno žádné řízení ke jmenování profesorem.

Údaje o zahájení habilitačního řízení:

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název habilitační práce: Návrh a úprava kooperativních systémů na základě vlivu systémových parametrů na jejich fungování 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD:  
Údaje o ukončení řízení:  

Jméno a příjmení: Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název habilitační práce: Rozvoj nástrojů pro objektivní posouzení schopností bezpečného řízení zejména řidičů vyššího věku a řidičů se zdravotními omezeními 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD:  
Údaje o ukončení řízení: