NAVŠTIVTE

Obsah:

Přijímací řízení


fotografie ze soutěže

Cena děkana Fakulty dopravní

Soutěž je určena pro studentské dvou- až čtyřčlenné týmy, příp. i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií a budou do ní přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou.
http://cena-dekana.fd.cvut.cz