NAVŠTIVTE

Obsah:

Přijímací řízení

Informace pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat v českém jazyce

  zkouška z českého jazyka má dvě varianty:
   a) Komplexní zkouška skládající se z písemné a ústní části (1.9.2015)
   b) Ústní zkouška, která obtížností a rozsahem odpovídá ústní části komplexní zkoušky (2.9.2015)
  více informací soubor pdf(124 kB)

fotografie ze soutěže

Cena děkana Fakulty dopravní

Soutěž je určena pro studentské dvou- až čtyřčlenné týmy, příp. i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií a budou do ní přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou.
http://cena-dekana.fd.cvut.cz