info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Manažer kvality:
doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D.

Charakteristika

foto y laboratoře

Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (COV FD) provádí posouzení výrobků v oboru železniční zabezpečovací techniky, včetně mobilní části vlakového zabezpečovacího zařízení, výrobků v oboru sdělovací techniky, které se podílejí na bezpečné činnosti výrobků v oboru železniční zabezpečovací techniky nebo by mohly ovlivnit jejich bezpečnou činnost. Dále provádí posuzování výrobků v rámci Evropského železničního systému – subsystém Řízení a zabezpečení.

Certifikační služby COV FD:

  • posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného dokumentu
  • posuzování shody součástí interoperability
  • ověřování subsystémů evropského železničního systému

Certifikační orgán má zaveden systém managementu podle ČSN EN ISO/IEC 17065 a je akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o. p. s. pod číslem 3196.

České vysoké učení technické v Praze má statut autorizované osoby a provádí prostřednictvím Certifikačního orgánu posuzování shody výrobků železničních zabezpečovacích zařízení podle nařízení vlády č. 133/2005 Sb. Tyto činnosti budou poskytovány pouze do 15.6.2020.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
110 00 Praha 1, Konviktská 20
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: 224 359 555

Fax: 224 359 534

Kudy k nám
mapa + street view