info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.

Charakteristika

foto y laboratoře

Předmětem činnosti Zkušební laboratoře je měření základních elektrických veličin (napětí, proud, odpor, kmitočet, fázový posun) pro zkoušky typové, kontrolní a bezpečnostní funkce elektrických, elektromechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení:

  • měření napětí
  • měření proudu
  • měření odporu
  • měření kmitočtu
  • měření fázového posunu

Dále Zkušební laboratoř provádí zkoušení systému Eurobalise.

Laboratoř má zaveden systém managementu podle ČSN ISO/IEC 17025:2005 a je akreditována u Českého institutu pro akreditaci, o. p. s. pod číslem 1048.3.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
110 00 Praha 1, Konviktská 20
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: 224 359 555

Fax: 224 359 534

Kudy k nám
mapa + street view