Laboratoř bezbariérové dopravy

Vedoucí pracoviště:
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Lucie KRČÁLOVÁ
Bc. Barbora VANIŠOVÁ

Charakteristika

foto z laboratoře

Vyrážíme do terénu

Laboratoř bezbariérové dopravy se zabývá mapováním a odstraňováním bariér v dopravních systémech, a to jak v subsystému infrastruktury a vozidel, tak i v subsystému informačním a řídícím. Pochopitelně není opomíjena ani bezbariérová technologie přepravy. Bariéry jsou vnímány nejenom z pohledu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Laboratoř spolupracuje s Pražskou organizací vozíčkářů (POV), Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), s Odborem sociálních věcí magistrátu města Olomouc (Projekt Bezbariérová Olomouc) a jinými subjekty soukromé i státní sféry. Do činnosti laboratoře jsou zapojováni i studenti Fakulty dopravní.

Cíle a hlavní náplň práce laboratoře:

  • mapování a analýza stávajících řešení
  • návrhy bezbariérových řešení
  • tvorba metodik a doporučení
  • zpracování studií bariérovosti
  • návrh a programování informačních systémů pro OOSPO
  • spolupráce se subjekty státní i privátní sféry
  • řešení grantů a projektů z oblasti bezbariérové dopravy
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
110 00 Praha 1, Konviktská 20

Tel: 224 358 411

Kudy k nám
mapa + street view