info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Pracovníci za FD:
doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D.
Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.

Charakteristika

Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů je součástí Ústavu dopravních systémů. Činnost laboratoře je zaměřena na podporu projektově orientované výuky v bakalářských a magisterských studijních programech, které se zaměřují především na témata spojená s bezpečností dopravy.

Cílem laboratoře je soustřeďovat přístrojové vybavení (hlukoměry, radary, digitální měřidla vzdáleností atd.) za účelem lepší správy, vyšší efektivnosti a využitelnosti jednotlivých zařízení.

Pracoviště dále výše jmenovaná technická zařízení využívá jako významnou podporu vědecko-výzkumné činnosti nejen zaměstnanců Ústavu dopravních systémů, ale také doktorandů.

Odborný tým, který tvoří základ laboratoře, navázal během řešení důležitých projektů těsnou spolupráci se státní správou, komunální sférou a komerčními organizacemi.

fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 359 893

Kudy k nám
mapa + street view