info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Mobilní měřící laboratoř

Vedoucí pracoviště:
Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D.
Ing. Bc. Karel KOCIÁN, Ph.D.
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Ing. Zdeněk SVATÝ, Ph.D.
doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.

Charakteristika

Činnost laboratoře je zaměřena na podporu projektově orientované výuky v bakalářských a magisterských studijních programech a na podporu vědeckovýzkumné činnosti ČVUT FD i v rámci doktorských studijních programů. Zaměření laboratoře je především na zajištění dopravně – inženýrských údajů a charakteristik většiny druhů doprav přímo v terénu (např. intenzita dopravy, hluk, stav vozovky).

Laboratoř zajišťuje provoz a rozvoj mobilního pracoviště včetně nezbytného přístrojového vybavení. Zároveň umožňuje variabilní použití mobilního pracoviště podle aktuální potřeby tak, aby jej mohlo využívat více ústavů ČVUT FD.

Laboratoř dále vytváří databázi všech naměřených dat v terénu pro případně další vědecko-výzkumné či studijní účely.

Odborný tým, který tvoří základ laboratoře, navázal během řešení důležitých projektů těsnou spolupráci se státní správou i komunální sférou a komerčními organizacemi.

fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 355 089

Kudy k nám
mapa + street view