info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř dopravní energetiky K616

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Jaroslav OPAVA, CSc.
Zástupce vedoucího:
doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.

Charakteristika

foto z laboratoře

Instalace měřícího systému na elektrobusu

Laboratoř dopravní energetiky (dále LDE) působí při Ústavu dopravních prostředků se speciálním zaměřením na energetické a s nimi souvisejícími problémy dopravních systémů. Pracoviště slouží výukovému procesu, experimentální činnosti studentů a rovněž pro výzkumnou činnost pedagogů v oblasti energetiky dopravních procesů. LDE je schopná nabízet své služby dalším výzkumně vývojovým institucím, výrobním závodům a řídícím složkám státu, resp. regionů. Pracoviště umožňuje modelování funkčních struktur dopravních prostředků a jejich infrastruktury s možností simulování variantních řešení v různých provozních situacích. Dále umožňuje zkoumání vlivu technického řešení dopravních prostředků, zejména jejich pohonných a regulačních soustav a související infrastruktury na energetickou účinnost ve zvolených provozních režimech. Dalšími úkoly jsou řešení optimálních jízdních řádů z hlediska minimalizace energetické spotřeby a optimalizace vozidlové koncepce podle účelu dopravní činnosti. Součástí činnosti LDE je vytváření datové báze pro ekonomické hodnocení variantních řešení a vytvoření SW nástrojů pro stanovení ekonomické efektivnosti zkoumaného technického řešení ve variantně zadaných provozně technologických stavech podle různých výpočetních metodik. Takto je vytvářena podpora rozhodovacích procesů při plánování investičních akcí, rekonstrukcí a inovací vozidel a příslušné dopravní infrastruktury s ohledem na celoživotní náklady všech rozhodujících prvků systému.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 355 084

Kudy k nám
mapa + street view