info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř ATM systémů K621

Vedoucí pracoviště:
Ing. Stanislav PLENINGER, Ph.D.
Pracovníci za FD:
doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D.
Ing. Tomáš LIPTÁK, Ph.D.
Ing. Miloš STROUHAL, Ph.D.
Ing. Martin ZACH

Charakteristika

foto y laboratoře

Laboratoř ATM systémů byla zřízena jako součást Ústavu letecké dopravy, kdy její vznik si vynutila potřeba vytvořit ucelenou platformu, kde bude možné využívat a vyvíjet nástroje pro řešení velmi specifických problémů spojených s oblastí řízení letového provozu. Současně bylo nutné vytvořit výzkumné pracoviště, kde by bylo možné uchovávat a dále pracovat s daty a softwarem, jejichž poskytnutí a užití podléhá jistým pravidlům omezujícím jejich využití pouze na konkrétní výzkumné projekty v rámci omezené skupiny uživatelů. Laboratoř je zaměřena na provádění výzkumu a na podporu studentských projektů v oblasti CNS/ATM systémů. Laboratoř se především soustřeďuje na analýzy, zpracování a následné prezentování nejrůznějších druhů a formátů přehledových informací, získávaných nejrůznějšími kooperativními přehledovými systémy (SSR mod S, MLAT, ADS-B, atd.) a následně na způsoby využití těchto dat v systémech řízení letového provozu. K takovéto práci jsou k dispozici adekvátní nástroje, většinou vytvářené na míru konkrétním problémům. Laboratoř disponuje vlastní sítí ADS-B přijímačů rozmístěných v rámci ČR. Laboratoř původně vznikla ve spolupráci s firmou CS SOFT a. s., nicméně v současnosti je spolupráce navázána s nejrůznějšími subjekty působícími v dané oblasti, především s ŘLP ČR, s. p., ERA a. s. a dalšími.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 359 185

Kudy k nám
mapa + street view