Laboratoř simulací v letectví K621

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Jakub HOSPODKA, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Pavel BRODSKÝ
Ing. Ladislav CAPOUŠEK, Ph.D.
Dr. Ing. Milan KAMENÍK
Ing. Anna POLÁNECKÁ, Ph.D., MBA
Ing. Martin VORÁČEK, Ph.D.

Charakteristika

foto y laboratoře

Laboratoř simulací v letectví byla zřízena díky příspěvku z IRP2012 a je vybavena tak, že umožňuje simulovat všechny aspekty spojené s prací posádky dvoumotorového letounu. Jednotlivé části laboratoře mohou být využité buď jednotlivě, nebo jako komplexní simulátor více pilotního letounu. Letoun je vybaven veškerým vybavením tak, že na něm může probíhat výcvik létání podle přístrojů a také výcvik v postupech spolupráce vícečlenné posádky. Díky modulovému uspořádání se mohou dílčí součásti obměňovat tak, aby lépe odpovídali simulovanému typu letounu. V laboratoři budou od zimního semestru 2013 – 2014 probíhat některá cvičení z předmětů napříč všemi leteckými obory. Laboratoř slouží výzkumným účelům a to především v oblasti výzkumu CRM/MCC a bezpečnosti letecké dopravy. Do budoucna se předpokládá užší propojení laboratoře simulací s laboratořemi bezpečnosti a ATM.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 355 092

Kudy k nám
mapa + street view