info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Společná laboratoř elektronové mikroskopie

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
doc. Ing. Petr ZLÁMAL, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Jiří HOS
Ing. Petr KOUDELKA, Ph.D.
Ing. Nela KRČMÁŘOVÁ

Charakteristika

foto z laboratoře

Výzkum vlivu agresivních prostředí na výztuže kompozitních materiálů

Pracoviště je zaměřeno na poskytování technického a prostorového zázemí pro společný výzkum, poskytování služeb v oblasti elektronové mikroskopie studentům a vědeckým pracovníkům ČVUT v Praze Fakulty dopravní (dále ČVUT FD) a ČVUT v Praze Ústavu technické a experimentální fyziky (dále ČVUT ÚTEF).

Laboratoř elektronové mikroskopie je součástí Ústavu mechaniky a materiálů ČVUT FD. Podstatnou náplní činnost laboratoře je podpora studentských projektů v rámci projektově orientované výuky bakalářských a magisterských studijních programů.

Laboratoř soustředí přístrojové vybavení pro elektronovou mikroskopii a umožňuje jeho využití studentům a vědeckým pracovníkům ČVUT FD a ČVUT ÚTEF.

Oblasti:

  • příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii
  • teoretická podpora zobrazování pomocí elektronové mikroskopie
  • zobrazení vzorku pomocí elektronové mikroskopie – zobrazení povrchu vzorku pomocí sekundárních elektronů (SE) / zobrazení zpětně odražených elektronů (BSE)
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 358 414, 224 359 185

Kudy k nám
mapa + street view