info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
Pracovníci za FD:
doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.
Ing. Přemysl DERBEK, Ph.D.
prof. MUDr. Josef FABER, DrSc.
doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc.
Ing. Petr SVOBODA, Ph.D.
doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc.
doc. Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D., MBA

Charakteristika

V létě 1996 byla v rámci programu pro podporu rozvoje výzkumu na vysokých školách založena rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR při Fakultě dopravní ČVUT (FD) v Praze Laboratoř spolehlivosti systémů (LSS). Její hlavní aktivita byla soustředěna na řešení projektu MŠMT č. VS 96038 „Signály, procesy a faktory spolehlivosti u náročných systémů, zejména dopravních“. Tento pětiletý projekt byl zahájen v roce 1996 a byl ukončen v roce 2000.

Vzhledem k mimořádné závažnosti problematiky spolehlivosti a bezpečnosti systémů, zejména dopravních a jejich interakce s lidským činitelem byla v druhé polovině roku 1996 uzavřena dohoda mezi FD a Ústavem informatiky AV ČR, kde jsou delší dobu soustavně rozvíjeny teorie tolerancí soustav a progresivní informační technologie. LSS je na základě této dohody nadále pojímána jako společná specializovaná laboratoř obou institucí.

V této Společné laboratoři spolehlivosti systémů obou institucí působí v obou jejích částech nyní více než 45 pracovníků (včetně studentů). Společná laboratoř má nyní již vybudovány nezbytné prostory v objektu budovy ČVUT FD v Konviktské ulici 20 v Praze 1, v objektu ÚI AV ČR v ulici Pod vodárenskou věží 2 v Praze 8.

Společná laboratoř spolehlivosti systémů tvoří též jádro Českého národního uzlu pro neuroinformatiku a spolupracuje též s jinými tuzemskými i zahraničními vědeckými institucemi. Při této spolupráci byly řešeny jednak problémy predikční diagnostiky leteckých proudových motorů, jednak městských i dálkových dopravních systémů, a v současné době zejména problematika spolehlivosti interakce lidského činitele s umělými systémy (možnosti detekce, analýzy, predikce a prevence poklesů pozornosti a vzniku tzv. mikrospánků, především u řidičů motorových vozidel). V poslední oblasti je řešen v poměrně široké spolupráci projekt programu PIN (Program International Neuroinformatic) výzkumu Global Science Forum OECD.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
110 00 Praha 1, Konviktská 20

Tel: 224 359 545, 224 359 547

Fax: 224 359 545

Kudy k nám
mapa + street view