info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Lenka HANÁKOVÁ, Ph.D.
Ing. Stanislav KUŠMÍREK, Ph.D.
Ing. Roman MATYÁŠ, Ph.D.
Ing. Michaela KALIVODOVÁ

Charakteristika

foto y laboratoře

Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví se specializuje na hodnocení a objektivizaci lidského činitele v letecké dopravě, se současným transferem inovací v této oblasti do systému automatizovaného řízení v letectví. Primárně je laboratoř zaměřená na hodnocení a klasifikaci psychofyziologického stavu leteckých specialistů, jako jsou piloti, řídící letového provozu nebo technici údržby letecké techniky. Pro tyto účely je laboratoř vybavená vhodnou přístrojovou technikou, prostředky pro zpracování signálů a vyhodnocení naměřených dat.

V laboratoři probíhá také vývoj nových zařízení a softwarových řešení, např. inteligentního systému pro měření reakčního času nebo simulačního systému letových a enviromentálních podmínek pro určování letových parametrů UAV. Součástí laboratoře je i simulátor bezpilotních prostředků. Simulátor je používán pro osvojení základních návyků pro ovládání bezpilotních prostředků pomocí datového spoje. Simulátor Phoenix 5 umožňuje nácvik s letouny, vrtulníky, kvadrokoptérami a dalšími speciálními typy bezpilotních prostředků, přičemž poskytuje možnosti hodnocení a optimalizace výcvikového procesu u operátorů UAV a rozhraní člověk - stroj.

Laboratoř spolupracuje s odbornými kapacitami z domácích i zahraničních univerzit a institucí. Členové laboratoře se podíleli na řešení několika úspěšných projektů, jako "Výzkum tréninkových metod pilotů s využitím leteckých simulátorů" nebo "Vývoj prototypu leteckého simulátoru a výzkum jeho použití". V současnosti se členové laboratoře podílejí na řešení projektu orientujícího se na stanovení efektivních, individuálních programů výcviku pilotů/posádek letadel v oblasti stresových – zátěžových situací, s využitím simulačních prostředků virtuální reality za účelem zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 355 092

Kudy k nám
mapa + street view