info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř telematiky chytrých měst

Vedoucí pracoviště:
Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Petr BUREŠ, Ph.D.
Ing. Přemysl DERBEK, Ph.D.
Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
Ing. Martin LANGR, Ph.D.
Ing. Milan SLIACKY, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c.
doc. Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D., MBA

Charakteristika

Laboratoř telematiky chytrých měst (Smart Cities Telematics Laboratory) navazuje na dlouhou tradici Laboratoře telematiky založené již v roce 2001. Tato laboratoř respektuje aktuální zaměření vědecko-výzkumné činnosti ústavu, a zároveň naplňuje potřebu sjednocujícího prvku pro aktivity v oblasti dopravní telematiky ve městech. Zároveň na tematiku chytrých měst nahlíží z širšího pohledu, který zahrnuje všechny aspekty života ve městech, samozřejmě stále s důrazem na oblast dopravy.

Toto téma je nyní vysoce aktuální, jak se stále větší část lidstva stěhuje do městských aglomerací, kde je třeba následně řešit celou řadu témat, od řízení dopravy, přes energetické úspory až po urbanismus tak, aby život ve městech byl nejen příjemný ale i trvale udržitelný. Doprava je tedy jen jednou z mnoha integrálních součástí komplexní problematiky, a tak s ní i v laboratoři telematiky chytrých měst pracujeme.

Samostatná laboratoř chytrých měst rovněž usnadňuje spolupráci s našimi partnery jak na národní tak mezinárodní úrovni, protože téma Smart Cities je nyní jedním z nosných témat mnoha mezinárodních projektů a jednou z priorit pro Evropskou unii.

V laboratoři působí zaměstnanci Ústavu dopravní telematiky, kteří pracující na tématech a projektech spadající do oblasti chytrých měst.

fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
110 00 Praha 1, Konviktská 20

Tel: 224 359 547

Kudy k nám
mapa + street view