info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí (DYNLAB)

Vedoucí pracoviště:
Ing. Tomáš FÍLA, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
doc. Ing. Petr ZLÁMAL, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
Ing. Petr KOUDELKA, Ph.D.

Charakteristika

foto z laboratoře

Dělená Hopkinsonova tyč (SHPB)

Pracoviště je zaměřeno na poskytování technického a prostorového zázemí pro výzkum v oblasti dynamického chování nových materiálů a struktur, ale i konstrukčních částí dopravních prostředků, nebo částí dopravní infrastruktury za extrémních podmínek, zejména při impaktním zatížení, tedy při vysokých hodnotách rychlosti deformace. Laboratoř rovněž poskytuje služby v oblasti expertního posuzování chování částí dopravních prostředků či prvků dopravní infrastruktury při dynamickém zatěžování, zejména impaktním zatížení.

Kromě významné podpory vědecko-výzkumné činnosti zaměstnanců a doktorandů ústavu K618, ale také ostatním vědeckým pracovníkům celé fakulty laboratoř slouží i jako podpora studentských projektů v rámci projektově orientované výuky bakalářských a magisterských studijních programů.

Vybavení laboratoře:

  • Dělená Hopkinsonova tyč (SHPB)
  • Pádostroj
  • Charpyho kladivo
  • Indentory
fotka budovy florenc

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
11000 Praha 1, Na Florenci 25

Tel: 224 890 748

Kudy k nám
mapa + street view