info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice

Vedoucí pracoviště:
prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Michal MATOWICKI, Ph.D.
Ing. Jana KUKLOVÁ, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.
Dr. Ing. Jan PŘIKRYL
Ing. Bohumil KOVÁŘ, Ph.D.
Ing. Alena RYBIČKOVÁ, Ph.D.
Ing. Pavla PECHERKOVÁ, Ph.D.
Ing. Michaela SUŠICKÁ

Charakteristika

foto y laboratoře

Snad všechny praktické úlohy v dopravě vyžadují v určitou chvíli aplikaci matematického nástrojů. Často se to však děje  bez hlubšího pochopení principů s využitím matematických nástrojů jako „černé skříňky“. Většina nástrojů to umožňuje. Výsledky tomu ovšem musí odpovídat. Často dochází k aplikaci nevhodných matematických modelů, nedostatečnému předzpracování dat, použití nějakého defaultního nastavení nástrojů a špatné interpretaci výsledků.

Zároveň zkušenosti získané z určitého projektu nejsou sdíleny s ostatními a často se s nimi dále nepracuje. Hlavním cílem laboratoře LAMbDΛ tedy bylo vytvoření kompetenčního centra, které bude dlouhodobě budovat znalosti v oblasti matematického modelování a aplikaci matematických nástrojů pro dopravní a logistické úlohy.

Cílem je zastupitelnost, kdy správné řešení není vázáno na konkrétní osobu. Laboratoř propojí zkušenosti pedagogů s nasazením studentů.

LAMbDΛ je také místem pro spolupráci. Založena byla společným úsilím ústavů Aplikované matematiky a Logistiky a managementu v dopravě.  Je ale otevřena i dalším kolegům či pracovištím, kteří mají zájem o rozšiřování našich kompetencí.

Těšíme se na další spolupráci.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy florenc

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Na Florenci 25, Praha 1, 110 00

Tel: 731 125 297

Kudy k nám
mapa + street view