Ing. Tomáš Kertis

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
kertitom@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Railway accidents in the Czech Republic, causes of risks and their mitigation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 1667-1673. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Judgement of conformity level of legislation with the normative for ensuring the safety of railway systems from the perspective of integral safety
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., KERTIS, T., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 366-372. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
3.Posouzení úrovně shody legislativy s normativem pro zajištění bezpečnosti drážních systémů z pohledu integrální bezpečnosti
Kertis, T. - Procházková, D.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 355-365. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
4.ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, ISBN 978-80-214-5459-0.
Sborník
5.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: REVIE, M., BEDFORD, T., a WALLS, L., eds. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: Taylor & Francis. 2017, s. 1306-1314. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
6.Risk management plan for metro station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2017, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.JUDGEMENT OF CONFORMITY LEVEL OF LEGISLATION WITH THE
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 368-374. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
8.POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY LEGISLATIVY S NORMATIVEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DRÁŽNÍCH SYSTÉMŮ Z POHLEDU INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOSTI
Kertis, T. - Procházková, D.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 356-367. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
9.Domains of Railway Traffic in the Czech Repiblic, which need the Safety Improvement
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: JÍRA, J., ed. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, s. 53-62. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
10.Cyber security of underground railway system operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PŘIBYL, O., ed. 2017 Smart City Symposium Prague. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
11.Informační výkon a kybernetické příčiny dopravních nehod
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 44-59. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
12.RISK MANAGEMENT DIRECTED TO SAFETY OF METRO CONTROL SYSTEMS
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 43-62. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
13.Global existential risks
Procházková, D. ed. - Kertis, T. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, ISBN 978-80-89753-10-9.
Sborník
14.Judgement of level of integral safety that ensured the risk management plan for metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: RUSKO, Miroslav, KERTIS, T., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 39-51. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Judgement of level of integral safety that ensured the risk managemenat plan for the metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., RUSKO, Miroslav, a KERTIS, T., eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 33-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.ZDROJE RIZIK PRO DOPRAVU NA ŽELEZNICI V ČR
Procházka, J. - Kertis, T., - Procházková, D.
In: MIKULEC, R., KŘIŽÁK, M., a BUCSUHÁZY, K., eds. JuFos 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno, 16.04.2017. Brno: VUT v Brně. 2017, s. 283-291. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
17.Acta polytechnica CTU Proceedings
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Sborník
18.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. Risk, reliability and safety: innovating theory and practice. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Tools for Risk Management of Model Metro Station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
20.POROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ PRO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ
Kertis, T.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 34-59. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
21.Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure
Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 78-91. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
22.POSOUZENÍ KRITIČNOSTI PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK PRO METRO
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 60-75. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
23.Aplikace metody statistické směsi na reálných datech v seismologii
Procházková, D. - Nagy, I., - Kertis, T.
In: KRAUS, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
24.Risk, reliability and safety: innovating theory and practice
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, ISBN 978-1-138-02997-2.
Sborník
25.Assets of model metro station and their criticality
Procházková, D. - Kertis, T.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 29-37. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
26.Pokrokové metody pro stanovení ohrožení kritické infrastruktury
Kertis, T. - Procházková, D.
In: DRÁBEK, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
27.Reduce of Criticality of Critical Infrastructure Facilities in the Railway Domain
Kertis, T. - Procházková, D.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
28.BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. Zlín, 19.11.2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. 2015, s. 1-11. ISBN 978-80-7454-559-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.