Ing. Tomáš Kertis

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
kertitom@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Railway accidents in the Czech Republic, causes of risks and their mitigation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 1667-1673. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: REVIE, M., BEDFORD, T., a WALLS, L., eds. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: Taylor & Francis. 2017, s. 1306-1314. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Informační výkon a kybernetické příčiny dopravních nehod
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 44-59. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
4.ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, ISBN 978-80-214-5459-0.
Sborník
5.Posouzení úrovně shody legislativy s normativem pro zajištění bezpečnosti drážních systémů z pohledu integrální bezpečnosti
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 355-365. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
6.Judgement of conformity level of legislation with the normative for ensuring the safety of railway systems from the perspective of integral safety
Kertis, T. - Procházková, D.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 366-372. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.Global existential risks
Procházková, D. ed. - Kertis, T. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, ISBN 978-80-89753-10-9.
Sborník
8.RISK MANAGEMENT DIRECTED TO SAFETY OF METRO CONTROL SYSTEMS
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 43-62. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
9.ZDROJE RIZIK PRO DOPRAVU NA ŽELEZNICI V ČR
Procházka, J. - Kertis, T., - Procházková, D.
In: MIKULEC, R., KŘIŽÁK, M., a BUCSUHÁZY, K., eds. JuFos 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno, 16.04.2017. Brno: VUT v Brně. 2017, s. 283-291. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
10.JUDGEMENT OF CONFORMITY LEVEL OF LEGISLATION WITH THE
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., KERTIS, T., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 368-374. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
11.POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY LEGISLATIVY S NORMATIVEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DRÁŽNÍCH SYSTÉMŮ Z POHLEDU INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOSTI
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 356-367. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
12.Domains of Railway Traffic in the Czech Repiblic, which need the Safety Improvement
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: JÍRA, J., ed. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, s. 53-62. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
13.Cyber security of underground railway system operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PŘIBYL, O., ed. 2017 Smart City Symposium Prague. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
14.Judgement of level of integral safety that ensured the risk managemenat plan for the metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., RUSKO, Miroslav, a KERTIS, T., eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 33-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Judgement of level of integral safety that ensured the risk management plan for metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: KERTIS, T., RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 39-51. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Risk management plan for metro station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2016, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.POROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ PRO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ
Kertis, T.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 34-59. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
18.Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure
Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 78-91. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
19.POSOUZENÍ KRITIČNOSTI PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK PRO METRO
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 60-75. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.Tools for Risk Management of Model Metro Station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
21.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. Risk, reliability and safety: innovating theory and practice. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Risk, reliability and safety: innovating theory and practice
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, ISBN 978-1-138-02997-2.
Sborník
23.Assets of model metro station and their criticality
Procházková, D. - Kertis, T.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 29-37. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
24.Pokrokové metody pro stanovení ohrožení kritické infrastruktury
Kertis, T. - Procházková, D.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
25.Aplikace metody statistické směsi na reálných datech v seismologii
Procházková, D. - Nagy, I., - Kertis, T.
In: VYČICHL, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
26.Acta polytechnica CTU Proceedings
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Sborník
27.Reduce of Criticality of Critical Infrastructure Facilities in the Railway Domain
Kertis, T. - Procházková, D.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
28.BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. Zlín, 19.11.2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. 2015, s. 1-11. ISBN 978-80-7454-559-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.