Mgr. Vladimír Kocour

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
101 - Konviktská 20, Praha 1, 110 00
Telefon:
+420-224359513
E-mail:
kocouvl1@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Školitel specialista:
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
17LOGR - Logistické řetězce

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Review of the book "Antigravitace"
Kocour, V. - Štědroň, B.
Sdělovací technika. 2014, (12), s. 55. ISSN 0036-9942.
Recenze monografie (v časopisu)
2.Chemie a terraformace Marsu
Kocour, V. - Pastor, O.
Chemické listy. 2013, 44(2), s. 325-327. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded, jiný než světový jazyk
3.Telecommunications and Terraforming of planet Mars
Kocour, V.
Sdělovací technika. 2012, (12), s. 24-25. ISSN 0036-9942.
Článek
4.Rozpouští se jádro Jupiteru?
Kocour, V.
Gliese. 2012, 5(1), s. 41-42. ISSN 1803-151X.
Článek
5.Póly horka na Merkuru
Kocour, V.
Gliese. 2012, 5(1), s. 31-34. ISSN 1803-151X.
Článek
6.New Approach to Mars Terraformation
Kocour, V.
In: KRATOCHVÍL, R., VOPAVA, J., a DOUDA, V., eds. Multidisciplinary academic research 2012. Multidisciplinary academic research 2012. Praha, 06.12.2012 - 07.12.2012. Praha: AV Consulting o.s.. 2012, ISBN 978-80-260-2184-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.Můžeme na Marsu předpovídat počasí?
Kocour, V.
Gliese. 2012, 5(1), s. 34-37. ISSN 1803-151X.
Článek
8.Atmosféra Marsu a uhličitany
Kocour, V.
Gliese. 2011, 4(2), s. 61. ISSN 1803-151X.
Článek
9.Šumivý oceán pod povrchem Enceladu
Kocour, V.
Gliese. 2011, 4(2), s. 59-60. ISSN 1803-151X.
Článek
10.Šest hnědých trpaslíků o teplotě lidského těla
Kocour, V.
Gliese. 2011, 4(4), s. 57-59. ISSN 1803-151X.
Článek
11.Může Jupiterův měsíc Io hostit extrémní formy života?
Kocour, V.
Gliese. 2011, 4(4), s. 54-55. ISSN 1803-151X.
Článek
12.Extrémní bouře v atmosféře hnědého trpaslíka
Kocour, V.
Gliese. 2011, 4(4), s. 60. ISSN 1803-151X.
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.