Ing. Radim Večeřa, MSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
E-mail:
vecerrad@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11LA - Lineární algebra

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Key denominators of success in crowdsourced logistics
Večeřa, R. - Přibyl, O.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
2.Business models of crowdsourced logistics companies
Večeřa, R. - Přibyl, O.
In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové, 12.12.2016 - 16.12.2016. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS. 2016, ISBN 978-80-87952-17-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
3.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T. org. - Khudyakova, I. org. - Umlauf, T. org., - Večeřa, R. org.
[Pořádání workshopu]. 2013
Pořádání workshopu
4.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T. - Khudyakova, I. - Umlauf, T. - Večeřa, R., - Bína, L.
1. vyd. Uherské Hradiště: LIBRA-IMPORT. 2012, ISBN 978-80-905432-0-1.
Jiná kniha česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Model logistiky využívající crowdsourcing ve Smart Cities
Večeřa, R.
2017 - 2018
SGS17/146/OHK2/2T/16