Ing. Michal Lom

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.SMArt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M. - Přibyl, O.
In: Proceedings of the 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. the 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 08.07.2017 - 11.07.2017. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS). 2017, s. 113-118. ISBN 978-1-941763-60-5.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
2.Rizika chytrých zařízení a jejich zabezpečení
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB info. 2017, 2017ISSN 1801-4399.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
3.Smart Charles Square: Modeling interconnections of basic building blocks in Smart Cities
Přibyl, O. - Lom, M., - Přibyl, P.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
4.Sмаrt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M. - Přibyl, O.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2017, 2017(Volume 15 - Number 3), s. 60-65. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
5.Modeling of Smart City Building Blocks Using Multi-Agent Systems
Lom, M. - Přibyl, O.
Neural Network World. 2017, 2017(27), s. 317-331. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz/doi/2017/NNW.2017.27.018.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
6.Sítě pro internet věcí v České republice
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2017, 2017ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=55&i=121890
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
7.Involving Citizens in Smart City Projects: Systems Engineering Meets Participation
Vácha, T. - Přibyl, O. - Lom, M., - Bacúrová, M.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
8.Smart Cities aneb města budoucnosti II.
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB info. 2016, 2016ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://elektro.tzb-info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/14209-smart-cities-aneb-mesta-budoucnosti-ii
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
9.Smart Cities aneb města budoucnosti I.
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2016, 2016ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://elektro.tzb-info.cz/inteligentni-budovy/13780-smart-cities-aneb-mesta-budoucnosti-i
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
10.Smart Cities aneb města budoucnosti III.
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB info. 2016, 2016ISSN 1801-4399.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
11.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
In: ZINN, CD, ed. Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 05.07.2016 - 08.07.2016. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2016, s. 317-322. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
12.Chytré placení – představujeme Octopus kartu
Lom, M.
TZB info. 2016, 2016ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://elektro.tzb-info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/14672-chytre-placeni-predstavujeme-octopus-kartu
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
13.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2016, 14(5), s. 16-21. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/issue.asp?is=ISS1605
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
14.Hybrid-Agile Approach in Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Zelinka, T.
In: ZINN, CD, ed. Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 05.07.2016 - 08.07.2016. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2016, s. 50-55. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku
15.Industry 4.0 as a Part of Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart City Framework
Lom, M.
2018 - 2018
SGS18/090/OHK3/1T/16
2.Vývoj nových modelů Smart City pomocí multi-agentních systémů
Lom, M.
2016 - 2017
SGS16/185/OHK3/2T/16