Ing. Stanislav Absolon

fotografie osoby
Místnost:
A-224 - Horská 3, Praha
E-mail:
absolsta@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c
Školitel specialista:
Ing. Martin Novák, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
21TPLV - Teorie pilotního výcviku
21ZYL2 - Základy letu 2

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.UAV Drive Units Testing at Pork Tissue
Absolon, S. - Havlová, H., - Hůlek, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
2.Theoretical proposal of the engine for hale unmanned aerial vehicles
Michálek, T. - Novák, M. - Absolon, S., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku (2018)
3.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
Stať ve sborníku (2018)
4.Possibilities of Using Unmanned Aerial Vehicles at Airports
Hůlek, D. - Absolon, S., - Líkař, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
5.Program for the Modelling of the Movement and Number of Spotters Around the Airport
Hůlek, D. - Absolon, S., - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
6.RPAS Implementation for SAR and Safety Enhancement
Absolon, S. - Lipták, T., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
7.Modelling of the Transponder Operations for Performance Analysis
Lipták, T. - Absolon, S., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
8.A Different View on Aviation Regulations of Unmanned Air Vehicles in the Czech Republic and the United Kingdom and its Focus on Security
Absolon, S. - Lipták, T., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
9.Runway Inspection by RPAS
Absolon, S. - Trešlová, H. - Hůlek, D., - Skálová, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
10.Small Remotely Operated Aerial System Scientific and Commercial Use
Absolon, S. - Vittek, P., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
11.A room for an examination of aviation personnel at CTU, FTS
Novák, M. - Hůlek, D., - Absolon, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Ohodnocení rizik způsobené bezpilotními prostředky při střetu s člověkem
Absolon, S.
2017 - 2018
SGS17/149/OHK2/2T/16