Ing. Stanislav Absolon

fotografie osoby
Místnost:
A-224 - Horská 3, Praha
E-mail:
absolsta@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c
Školitel specialista:
Ing. Martin Novák, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
21TPLV - Teorie pilotního výcviku
21ZYL2 - Základy letu 2

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.UAV Drive Units Testing at Pork Tissue
Absolon, S. - Havlová, H., - Hůlek, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
2.Theoretical proposal of the engine for hale unmanned aerial vehicles
Michálek, T. - Novák, M. - Absolon, S., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku (2018)
3.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
Stať ve sborníku (2018)
4.A Different View on Aviation Regulations of Unmanned Air Vehicles in the Czech Republic and the United Kingdom and its Focus on Security
Absolon, S. - Lipták, T., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
5.Modelling of the Transponder Operations for Performance Analysis
Lipták, T. - Absolon, S., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
6.Program for the Modelling of the Movement and Number of Spotters Around the Airport
Hůlek, D. - Absolon, S., - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
7.RPAS Implementation for SAR and Safety Enhancement
Absolon, S. - Lipták, T., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
8.Possibilities of Using Unmanned Aerial Vehicles at Airports
Hůlek, D. - Absolon, S., - Líkař, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
9.Runway Inspection by RPAS
Absolon, S. - Trešlová, H. - Hůlek, D., - Skálová, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
10.Small Remotely Operated Aerial System Scientific and Commercial Use
Absolon, S. - Vittek, P., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
11.A room for an examination of aviation personnel at CTU, FTS
Novák, M. - Hůlek, D., - Absolon, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Ohodnocení rizik způsobené bezpilotními prostředky při střetu s člověkem
Absolon, S.
2017 - 2018
SGS17/149/OHK2/2T/16