Ing. Petr Stoklásek

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Školitel specialista:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
E-mail:
stoklpe2@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Bezdotykové snímání tepu řidiče
Stoklásek, P.
2016. Diplomová práce.
Diplomová práce
2.Interface RS232 pro sensor SpO2 NONIN OEM III
Jirovský, V. - Stoklásek, P.
[Funkční vzorek]. 2015
Funkční vzorek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.