Ing. Petr Velek

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Obor:
DS - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
E-mail:
velekpet@fd.cvut.cz
Osobní email
velek@email.cz
Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
1 56
Obor:
DS - Dopravní systémy a technika
Zapsán na projektu:
12X2ZS - Železniční síť České republiky a Evropy

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení