Ing. Petr Velek

fotografie osoby
Osobní email
velek@email.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Energetické problémy dopravního systému
  17X2EY - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Historický vývoj vlakotramvajové dopravy v regionu Karlsruhe
Velek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
2.Prognóza přepravního potenciálu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
Velek, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
3.Přístupy diskontování peněžních toků provozu staveb dopravní infrastruktury pro účely zpracování prospěchových analýz
Velek, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Studie hodnocení výnosnosti projektů dopravní infrastruktury v ČR
Velek, P.
2018 - 2018
SGS18/093/OHK5/1T/16