Ing. Bc. Martin Kobosil

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Data Utilization of Devices for Recording a Drive Dynamics of Motorcycles in a Reconstruction of Pre-collision
Kobosil, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Legislation of Personal Transporter
Fogl, T. - Kobosil, M., - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
3.Drive Dynamics Measurements of System Driver - Motorcycle
Kobosil, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
4.Accident statistics of single track vehicles
Kobosil, M. - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
5.Měření dynamiky jízdy systému řidič-motocykl
Kobosil, M.
Diplomová práce (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.