Ing. Matej Petrouš

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Evženie Suzdaleva, CSc.
Forma studia:
prezenční
E-mail:
petromat@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11STAT - Statistika
11STS - Stochastické systémy

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Recursive Clustering Hematological Data Using Mixture of Exponential Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Petrouš, M.
In: Proceedings of International Conference on Intelligent Informatics and BioMedical Sciences ICIIBMS 2017. Okinawa: Okinawa Institute of Science and Technology. 2017, s. 63-70. ISSN 2189-8723. ISBN 978-1-5090-6664-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
2.Clustering with a Model of Sub-Mixtures of Different Distributions
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Petrouš, M.
In: Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2017 IEEE 15th International Symposium on. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda. 2017, ISSN 1949-0488. ISBN 978-1-5386-3855-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.