Ing. Stanislava Srpová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
405 - Konviktská 20, Praha 1, 110 00
Telefon:
+420-224356397
E-mail:
srpovsta@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.