Bc. Alena Benešová Štíbrová

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Expert User Group in Prague
Kučera, M.K org. - Benešová Štíbrová, A.B.Š org.
Pořádání konference (2014)
2.Analýza role informačních technologií v procesu radikalizace sociálních skupin a návrh monitorovacího systému
Kučera, M.K. - Buchtík, M.B. - Benešová Štíbrová, A.B.Š - Gabal, I.G., - Macková, M.M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.