Bc. Michal Freigang

Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 92
Obor:
PL - Provoz a řízení letecké dopravy
Zapsán na projektu:
21X2LF - Lidský faktor v letectví

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení