prof. Ing. Mirko Novák, DrSc.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20Y2UA - Umělé neuronové sítě, realizace a aplikace

Garant předmětu v doktorském studiu:

20CIS - Citlivost soustav
20NES2 - Neuronové sítě II

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Andres Felipe Caballero Villamizar

Vedoucí studentského projektu:

Monitorování poklesu pozornosti u řidičů
  20X1OS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), s. 205-210. ISSN 2074-1308. Dostupné z: http://naun.org/cms.action?id=12108
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
2.Discussion of uncertainties factors in Smart Cities systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: MLADENOV, V., WEI, J., a GIACOUMIDIS, E., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
5.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
In: MLADENOV, V., GIACOUMIDIS, E., a WEI, J., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 149-154. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '15). Salerno, 27.06.2015 - 29.06.2015. Salerno: WSEAS. 2015, s. 78-82. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Dostupné z: http://www.worldses.org/online/1he2re3ch.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
8.Prediction diagnostic for smart cities systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
9.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radi
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.dcis.cz
Pořádání konference
10.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: GUIDA, M., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 251-256. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.Problems of Driver Attention Decreases
Novák, M. - Bouchner, P.
In: BOUCHNER, P., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9. Dostupné z: http://www.dcis.cz
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
12.Complex interactions of brain signals when driving the car
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Road Safety and Simulation International Conference. Rome, 23.10.2013 - 25.10.2013. Roma: Roma Tre University. 2013, Dostupné z: http://www.rss2013.org/index.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
1. vyd. Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles. 2013, 1st, electronic edition. ISBN 978-80-01-05421-5. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
14.Extended Analysis of Brain Signals with Respect to Human- Vehicle Interactions
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 325-340. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
15.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
1. vyd. New York: WSEAS Press. 2013, ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha
16.Thalamo-kortikální reverberace produkuje alfa rytmus jako iterativní kognitivní proces ve stochastickém prostředí
Faber, J. - Novák, M.
Cognitive Remediation Journal. 2013, 1(0), s. 6-24. ISSN 1805-7225. Dostupné z: http://cdzjesenik.cz/journal/journal_new.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
17.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha, 20.11.2013 - 21.11.2013. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze. 2013, s. 49-59. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
18.Digital traveler assistant
Radu, A. - Rothkrantz, L., - Novák, M.
In: Lecture Notes in Electrical Engineering. 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Noordwijkerhout, 28.07.2011 - 31.07.2011. Berlin: Springer-Verlag. 2013, s. 101-114. ISSN 1876-1100. ISBN 978-36-423-1352-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Bezpečnost a spolehlivost systémů, zejména dopravních
Novák, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, ISBN 978-80-01-05085-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
20.System alliance models for prefrontal cortex operation
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. Pushchino, 14.10.2012 - 19.10.2012. Moskva: Lomonosov Moscow State University. 2012, s. 171-173. ISBN 978-5-317-04214-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Interaction of EEG NIRS signals in the prefrontal neocortex operation balancing
Faber, J. - Novák, M.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. Pushchino, 14.10.2012 - 19.10.2012. Moskva: Lomonosov Moscow State University. 2012, s. 168-169. ISBN 978-5-317-04214-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(1), s. 27-29. ISSN 1804-9729.
Článek
23.Reliability of Driver Interactions with Road Vehicles
Novák, M. - Bouchner, P.
In: Sustainable Automotive Technologies 2012. 4th International Conference on Sustainable Automotive Technologies. Melbourne, 21.03.2012 - 23.03.2012. Berlin: Springer-Verlag. 2012, s. 373-380. ISBN 978-3-642-24144-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Adaptive models of cortex cooperating with other brain parts
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Kolda, T., - Faber, V.
In: Neuroinformatics 2011 - Abstract book. Neuroinformatics 2011. Boston, 04.10.2011 - 06.10.2011. Stockholm: International Neuroinformatics Coordinating Facility. 2011, s. 335-336.
Abstrakt ve sborníku
25.Personal advanced traveler assistant
Novák, M. - Radu, A., - Rothkrantz, L.
In: ICINCO 2011 - Proceedings of the 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Noordwijkerhout, 28.07.2011 - 31.07.2011. Setúbal: INSTICC Press. 2011, s. 74-82. ISBN 978-989-8425-75-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.Způsob průběžného vážení vozidlových jednotech za provozu a/nebo optimalizace jejich další jízdy
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Mirko NOVÁK Prof. Ing. DrSc., Praha, CZ; Miroslav SVÍTEK Doc. Dr. Ing., Klatovy, CZ; Zdeněk VOTRUBA Doc. Ing. CSc., Praha, CZ. 302930. 09.12.2011.
Tuzemský patent
27.Perspectives
Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, s. 213-216. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
28.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: NOVÁK, M., ed. Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, s. 97-109. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
29.Attention limitations
Novák, M.
In: NOVÁK, M., ed. Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, s. 6-23. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
30.Reliability of Driver Car Interaction
Novák, M. ed.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kniha - sborník (pro KAP)
31.Thalamo-cortical reverberation in the brain produces alpha and delta rhythms as iterative convergence of fuzzy cognition in an uncertain environment
Novák, M. - Faber, J.
Neural Network World. 2011, 21(2), s. 169-192. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
32.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Neural Network World. 2010, 20(4), s. 539-557. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
33.Alliance Approach to the Modelling og Interfaces in Complex Heterogenous Objects
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2010, 20(5), s. 609-619. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
34.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
In: HADAČ, J. a BROŽOVÁ, K., eds. XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd. XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd. Průhonice u Prahy, 30.09.2010 - 02.10.2010. Olomouc: SOLEN, s.r.o.. 2010, s. 18. ISBN 978-80-87327-44-9.
Abstrakt ve sborníku
35.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Bezpečná dopravní infrastruktura; pořadatel CityPlan s.r.o.. Praha, 02.11.2010 - 03.11.2010. Praha: CityPlan s.r.o.. 2010, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Bezpečná dopravní infrastruktura; pořadatel CityPlan s.r.o.. Praha, 02.11.2010 - 03.11.2010. Praha: CityPlan s.r.o.. 2010, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
37.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2010, ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha
38.Which changes can be expected in the area of driver car interactions reliability in era of electromobility
Novák, M.
In: BOUCHNER, P., SÝKORA, O., a NOVOTNÝ, S., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, s. 1-3. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
39.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Konference u příležitosti oslav 15. let v Děčíně. Děčín, 30.09.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
40.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Pořádání konference]. 2010, Dostupné z: http://dcii.eu
Pořádání konference
41.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: VALA, M., et al., eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií. 2010, s. 51-62. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně
42.Driver Faults as Reason of Road Accidents
Novák, M.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 38-42. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
43.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
44.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
MD-BESIP. 2009, LSS 377/09.
Výzkumná zpráva v češtině
45.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
2009, LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině
46.Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Sborník
47.Advanced methods for improvement of driver resistance to attention decreases
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Rome, 22.06.2009 - 23.06.2009. Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2009, s. 191-196. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: SVÍTEK, M., et al., eds. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, ISBN 978-1-60558-398-3. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
[Pořádání konference]. 2009, Dostupné z: http://dcii.eu/2009
Pořádání konference
50.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Rome, 22.06.2009 - 23.06.2009. Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2009, s. 197-203. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
[Pořádání konference]. 2008, Dostupné z: http://www.dcii.eu/2008
Pořádání konference
52.Vliv spolehlivosti rozpoznávání vizuálních stimulů na bezpečnost řízení vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Pěkný, J.
In: KUBÁT, B., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 227-236. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
53.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
1. vyd. Praha: TRITON. 2008, ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
54.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, ISBN 978-80-87136-04-1. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Sborník
55.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. International Multi-Conference on ENGINEERING AND TECHOLOGICAL INNOVATION: IMETI 2008. Orlando, Florida, 29.06.2008 - 02.07.2008. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2008, s. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Influence of interaction with assistance systems on driver behavior
Novák, M. - Bouchner, P.
2008, LSS 337/08.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
57.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
58.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2008, ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky
59.Human Factors Influencing the Reliability of Car Driving
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Brno, 30.10.2007 - 31.10.2007. Brno: Univerzita Obrany. 2007, s. 197-204. ISBN 978-80-7231-294-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
60.Proceedings of the International Conference TRANSTEC
Novák, M. ed. - Goulias, K. ed.
Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03782-9. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz/transtec
Sborník
61.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 54.společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Brno, 25.10.2007 - 26.10.2007. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie. 2007, s. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
62.Význam časových závislostí Funkcí systémových aliancí
Novák, M.
23.03.2007.
Nepublikovaná přednáška
63.Problems of Attention Decreases of Human System Operators
Novák, M.
In: GOULIAS, K., ed. Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier. 2007, s. 131-139. ISBN 978-0-08-044707-0.
Kapitola v zahraniční jiné knize
64.Časové závislosti funkcí systémových aliancí
Novák, M.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, 989/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
65.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
66.Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps)
Novák, M. ed.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2007, ISBN 978-80-87136-01-0.
Kniha - sborník (pro KAP)
67.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Praha: ČVUT FD, LSS. 2007, 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině
68.Význam časových závislostí funkcí systémových aliancí
Novák, M.
23.03.2007.
Nepublikovaná přednáška
69.Tools and methodds for improvement of safe and reliable car driving
Novák, M.
22.11.2007.
Nepublikovaná přednáška
70.Detection and Analysis of Aggressivity Factors in Transportation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Matoušek, V., - Rothkrantz, L.
In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Praha, 26.11.2007 - 27.11.2007. Praha: T-Soft. 2007, s. 5. ISBN 978-80-254-0727-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
71.Advanced Training of Drivers for Improved Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z., - Piekník, R.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 312-321. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
72.Aliance v heterogenních sítích
Novák, M. - Votruba, Z., - Brandejský, T.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, 1003/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
73.Analýza jízdy řidiče v tuenlu a na volné komunikaci
Přibyl, P. - Vysoký, P., - Novák, M.
Tunel. 2006, 15(3), s. 48-52. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
74.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 277/06.
Výzkumná zpráva v češtině
75.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 264/06.
Výzkumná zpráva v češtině
76.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 263/06.
Výzkumná zpráva v češtině
77.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 286/06.
Výzkumná zpráva v češtině
78.Support Systems for Improvement the Human-Vehicle
Novák, M. - Votruba, Z.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 270/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
79.Interactions among Neuroinformatics, Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 256/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
80.Alliances in Transportation Systéme
Novák, M. - Vysoký, P., - Votruba, Z.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 269/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
81.Regions of Acceptable Parameters for Reliable System Operation
Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 268/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
82.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 283/06.
Výzkumná zpráva v češtině
83.Studie možností měření vlivu asistenčních systémů pří interakcí s řidičem (HMI) na kvalitu a bezpečnost jízdy
Novák, M. - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 280/06.
Výzkumná zpráva v češtině
84.Perturbation Methods in System Design and Optimization
Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 272/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
85.Driving Reliability and its Improvement
Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 271/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
86.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: NAVAGE, A.N., ed. NavAge´06. NavAge. Praha, 28.03.2006 - 29.03.2006. Praha: Technology&Prosperity. 2006, s. 135-142. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
87.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: GOULIAS, K.G., ed. Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier. 2006, s. 153-169. ISBN 0-08-044707-4.
Kapitola v zahraniční jiné knize
88.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 285/06.
Výzkumná zpráva v češtině
89.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Neural Network World. 2006, 16(1), s. 25-39. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
90.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
27.11.2006.
Nepublikovaná přednáška
91.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, 257/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
92.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. Taipei, 08.10.2006 - 11.10.2006. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society. 2006, ISBN 1-4244-0100-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
93.TP98 Technologické vybavení silničních tunelů
Přibyl, P. - Novák, M.
2. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy - OPK. 2006, ISBN 80-239-0110-9.
Jiná kniha česky
94.Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2005, 233/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
95.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2005, LSS 231/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
96.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2005, LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině
97.Threat of Human faults Langer in Car-driver Interactions
Novák, M.
In: AEE´05 - Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on: Applications of Electrical Engineering. 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering. Praha, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 189-193. ISBN 960-8457-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
98.Complex Uncertain Interfaces
Novák, M. - Votruba, Z.
In: AEE´05 - Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on: Applications of Electrical Engineering. 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering. Praha, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 250-255. ISBN 960-8457-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
99.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Malta, Qawra, 15.09.2005 - 17.09.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
100.Spolehlivost interakce člověka s umělými systémy
Novák, M. - Votruba, Z.
29.08.2005.
Nepublikovaná přednáška
101.Problematika spolehlivosti interakce člověka s umělými systémy a související teoretické a metodické otázky
Novák, M.
10.03.2005.
Nepublikovaná přednáška
102.Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů
Novák, M. - Přenosil, V. - Svítek, M., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-903298-2-9.
Jiná kniha česky
103.Interakce člověk - umělý systém
Hrubeš, P. - Novák, M.
Praha: MŠMT. 2005, LSS 238-05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
104.Vigilance Detection
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems. Prague, 20.10.2005 - 22.10.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 69. ISBN 80-213-1358-7.
Abstrakt ve sborníku
105.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
WSEAS Transactions on Systems. 2005, 11(4), s. 1914-1922. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
106.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Praha: FD CVUT K620. 2005, LSS 248/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
107.Warning of Catastrophes by Prediction Disgnostic
Novák, M. - Votruba, Z.
Praha: FD CVUT K620. 2005, LSS 245/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
108.Influence of Human Subject Attention Faults on Transportation Reliability and Safety
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2005". Reliability, Safety, and Diagnostic of Transport Structures and Means 2005. Pardubice, 07.07.2005 - 08.07.2005. Pardubice: Universita Pardubice. 2005, s. 115-123. ISBN 80-7194-769-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
109.Attention Level Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Malta, Qawra, 15.09.2005 - 17.09.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
110.Hrozba lidských chyb při interakci řidič - vozidlo
Novák, M.
11.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
111.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2005, 15(2), s. 175-186. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
112.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
České pracovní lékařství. 2005, 6(4), s. 208-211. ISSN 1212-6721.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky
113.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: SROVNAL, V. a MASTORAKIS, N., eds. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). 7th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation. Prague, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 84-91. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
114.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
In: IEEE SMC'2004 Conference Proceedings. International Conference on Systems, Man & Cybernetics 2004. The Hague, 10.10.2004 - 13.10.2004. Delft: Delft University of Technology. 2004
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
115.Reliability of interfaces in complex systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), s. 337-352. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
116.Problems of attention decreases of human system operators
Novák, M.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), s. 291-301. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
117.Impacts of driver attention failures on transport reliability and safety and possibilities of its minimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 49-65. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
118.Challenge of human factor influence for car safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 37-47. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
119.Problems of Attention Decreases of Human System Operators
Novák, M.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004, s. 122-127.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
120.Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z., - Tatarinov, V.
Konviktska 20, Praha: ČVUT FD. 2004, LSS 210/04.
Výzkumná zpráva v češtině
121.Spolehlivost interakce operátora s umělým systémem
Novák, M. - Faber, J., - Vysoký, P.
1. vyd. Praha: Fakulta dopravní ČVUT. 2004, ISBN 80-01-03052-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
122.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
123.Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: Ministerstvo dopravy. 2004, LSS215/04.
Výzkumná zpráva v češtině
124.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
125.An Example of Interface Irregularities Conjugation
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: KOLLÁR, J. a HUDÁK, Š., eds. Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2004. Electronic, Computers and Informatics. Košice - Herľany, 22.09.2004 - 24.09.2004. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice. 2004, s. 61-65. ISBN 80-8073-150-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
126.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 37-47.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
127.Electrical Brain Wave Analysis During Hypnagogium
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
In: SSGRR-2003. Conference SSGRR-2003, Roma. L´Aquila, Roma, 27.07.2003 - 04.08.2003. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 41-54.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
128.Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Faber, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2004, ISBN 80-903298-1-0.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
129.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its Optimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: SSGRR-2003. Conference SSGRR-2003, Roma. L´Aquila, Roma, 27.07.2003 - 04.08.2003. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 49-56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
130.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSCCII - 2004 Proceedings. International Conference of Santa Caterina on Challenges in the Internet and Interdisciplinary Research. Amalfi, 29.01.2004 - 01.02.2004. Alfi: IPSI. 2004, s. 20. ISBN 86-7466-117-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
131.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004, s. 158-165.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
132.Možnosti testování chování řidiče
Novák, M. - Tichý, T.
19.05.2004.
Nepublikovaná přednáška
133.Attention Level Indicators and Markers
Novák, M.
In: MASTORAKIS, N. a DOSCH, W., eds. Proceedings of the WSEAS International Conferences. The WSEAS International Conferences. Salzburg, 13.02.2004 - 15.02.2004. New York: WSEAS Press. 2004, ISBN 960-8052-95-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
134.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 216/04.
Výzkumná zpráva v češtině
135.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 219/04.
Výzkumná zpráva v češtině
136.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 218/04.
Výzkumná zpráva v češtině
137.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2004, 191/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
138.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, 192/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
139.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2004, 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
140.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2004, LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
141.Bezpečnost a spolehlivost jízdy vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: Spolehlivost 2003. Spolehlivost 2003 - VA Brno. Brno, 30.09.2003 - 01.10.2003. Brno: Vojenská akademie. 2003, s. 50-56.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
142.Reliability of Man-System Interaction and Theory of Neural Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Limitations and Future Trends in Neural Computation. Limitations and Future Trends in Neural Computation. Amsterdam, 01.09.2003 - 02.09.2003. Amsterdam: IOS Press - S. Ablamejko, M. Gori, L. Goras & V. Piuri. 2003, s. 207-219. ISSN 1387-6694. ISBN 1-58603-324-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
143.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
In: Neural Network World 2003. Neural Networks 4/2003. Praha, 31.03.2003. Piacenta: ICS UNIDO. 2003, s. 385-392.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
144.Interaction With Human Factor Of Intelligent Transport Systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Třetí vědecká konference. Třetí vědecká konference v Pardubicích. Pardubice, 11.09.2003 - 12.09.2003. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2003, s. 329-337. ISBN 80-7194-565-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
145.Dimensionality / Uncertainty Problem of Complex Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences. Digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences - 2003. Atény, 01.08.2003 - 30.11.2003. Athens: Nikos Mastorakis. 2003, s. 1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
146.Theoretrical and Practical Problems of EEG based Analysis of Human - System Interaction
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
In: Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Bilogical Sciences. METMBS´03. Las Vegas, 23.06.2003 - 26.06.2003. Las Vegas: CSREA Press. 2003, s. 247-255. ISBN 1-932415-04-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
147.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Šebesta, V., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
148.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its minimizing
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
27.07.2003.
Nepublikovaná přednáška
149.Mikrospánek z hlediska elektro- a psychfyziologie
Novák, M. - Faber, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Sborník lékařský. 2003, 104(4), s. 375-385. ISSN 0036-5327.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky
150.Neuroscience Data and Tool sparing
Novák, M. - Egan, G.F. - Eckersley, P., - Amaru, S.
Neuroinformatics Journal. 2003, 1(2), s. 149-166. ISSN 1539-2791.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
151.Challenges of Reliability Impacts of Human Subject Attention Failures
Novák, M.
In: WSEAS 03. WSEAS 2003. Rhodos, 02.10.2003 - 12.10.2003. New York: WSEAS Press. 2003, s. 70-80.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
152.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 43-52. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
153.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2002, ISBN 80-01-02505-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
154.Reliability of Information Processing in Heterogenous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Reliability and Diagnostics of Transport and Means 2002. Reliability and diagnostics of transport structures and means Pardubice. Pardubice, 26.09.2002 - 27.09.2002. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2002, s. 243-251. ISBN 80-7194-464-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
155.On hybrid tasks
Vlček, J. - Votruba, Z., - Novák, M.
10.09.2002.
Nepublikovaná přednáška
156.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Acta Polytechnica. 2002, 42(3), s. 31-40. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
157.Návrh výzkumu v oblasti spolehlivosti interakce člověka a umělého systému
Novák, M.
10.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
158.Spolehlivost interakce v aliančních systémech
Novák, M.
24.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
159.Problémy spolehlivosti interakce lidských subjektů s technickými systémy
Novák, M.
12.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
160.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
In: Krizový management. Krizový management 2002 - CM & ST. Brno, 24.10.2002. Brno: Vojenská akademie. 2002, s. 207-211.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
161.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2002, 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
162.Analýza poklesu pozornosti řidičů
Faber, J. - Novák, M.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 125-128. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
163.Faktory spolehlivosti v hybridních systémech
Novák, M. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 175-178. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
164.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 04/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
165.Reliability and homogenisation of heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: CSCC'01 Scientific Committe. Proceedings of the 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers. Kréta, 08.07.2001 - 15.07.2001. Danvers: WSES Press. 2001, s. 2581-2586. ISBN 960-8052-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
166.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2001, ISBN 80-01-02331-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
167.On Homogenization of Heterogeneous Whole
Votruba, Z. - Novák, M.
10.07.2001.
Nepublikovaná přednáška
168.Artificial systems operation - problems in safety and reliability
Novák, M.
09.07.2001.
Nepublikovaná přednáška
169.Reliability of man-system interaction and theory of neural networks operations
Novák, M. - Votruba, Z.
22.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
170.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
10.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
171.Interaction among Functional Blocks in Heterogeneous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
07.07.2001.
Nepublikovaná přednáška
172.On Homogenisation of Heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: MASTORAKIS, N., ed. Proceedings: WSES International Conferences. NNA 2001 - FSFS 2001 - EC 2001. Puerto De La Cruz, Canary Inslands, 11.02.2001 - 15.02.2001. Athens: World Scientific and Engineering Society Press. 2001, s. 3741-3743. ISBN 960-8052-25-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
173.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 03/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
174.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Silniční obzor. 2000, 61(2), s. 35-38. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
175.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogeneous Systems Evolutions
Votruba, Z. - Novák, M.
In: JELŠINA, M., HUDÁK, Š., a KOLLÁR, J., eds. Electronics Computers & Informatics '2000. The Fourth International Scientific Conference. Košice - Herl'any, 28.09.2000 - 29.09.2000. Košice: Vienala. 2000, s. 30-35. ISBN 80-88922-25-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
176.Investigation of Micro-Sleep Markers for Drivers, Pilots and System Operators
Novák, M. - Faber, J., - Vlček, M.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 671. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
177.Reliability Improvement of Road Transport in Cities
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 88/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
178.Reliability Improvement of Road Transport in Cities (Petra III)
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 76/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
179.Reliability of Information Processing
Novák, M. - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 126. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
180.Contribution to the Theory of Interaction Reliability in Heterogenous Multimodal Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
09.07.2000.
Nepublikovaná přednáška
181.Thalamo-cortical Based Prediction of Microsleeps
Novák, M. - Přenosil, V., - Faber, J.
20.08.2000.
Nepublikovaná přednáška
182.Spolehlivost interakce funkčních bloků v homogenních a hybridních systémech
Novák, M.
Praha 1: GA ČR. 2000, LSS 89/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
183.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
UDI Praha. 2000, LSS 90/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
184.Reliability of Man-system Interaction and Vigilance Decrease Prediction
Novák, M. - Faber, J.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 75/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
185.Reliability of Information Translation
Novák, M. - Vlček, J.
Praha 1: AV ČR. 2000, LSS 77/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
186.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 86/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
187.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Silniční obzor. 2000, 61(3), s. 68-74. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
188.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
LAI. 2000, 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
189.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogenous Systems Evolution
Votruba, Z. ed. - Novák, M. ed.
Konference technické univerzity Košice IC&Herlany. Košice, Košice: TU Košice. 2000
Sborník
190.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Praha 1: ČVUT FD. 2000, LAI 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
191.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
192.Spolehlivost a predikční diagnostika technických systémů
Novák, M.
Automatizace. 1999, 42(4), s. 250-255. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
193.Diagnostika, detekce a predikce mikrospánků
Faber, J. - Novák, M. - Vydra, L., - Přenosuil, V.
Praha 1: MŠMT ČR. 1999, LSS 58/99.
Výzkumná zpráva v češtině
194.Advanced Traffic Management in Historical Cities
Přibyl, P. - Novák, M., - Michailopoulos, P.
Praha 1: Magistrát hl. m. Prahy. 1999, LSS 67/99.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
195.Spolehlivost informačních procesů
Novák, M.
Praha 1: MŠMT ČR. 1999, LSS 69/99.
Výzkumná zpráva v češtině
196.Study of Progressive On-board Systems for Safe and Comfort Man-Car Interaction (the Human-Machine Oriented Design of Electronic Car Instrumenstation and Prediction of Possible Future Development)
Dlouhý, R. - Novák, M., - Svítek, M.
Mladá Boleslav: Škoda auto a.s.. 1999, LSS 69/99.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
197.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LSS 62/99.
Výzkumná zpráva v češtině
198.Sense and Nonsense of Forecasting Values
Novák, M. - Pelikán, E., - Pecen, L.
Neural Network World. 1999, 9(1-2), s. 91-101. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
199.The possibilities of road dilematics implementation in the Czech Republic
Přibyl, P. - Palla, J., - Novák, M.
In: Traffic in Transitional Conditions. Traffic in Transitional Conditions. Dubrovník, 19.10.1999 - 21.10.1999. Brno: neuveden. 1999, s. 92-96.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
200.Výsledky druhé etapy prací na analýze markerů pro predikci kvality a spolehlivosti výroby pryskyřice se souborem dat pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí n. L
Šebesta, V. - Novák, M.
Praha 1: MŠMT ČR. 1999, LSS 61/99.
Výzkumná zpráva v češtině
201.Zpráva o pracích v oblasti spolehlivosti systémů, vykonaných v oblasti projektu VS 96038, Průběžná zpráva oponentního řízení
Novák, M.
Praha 1: MŠMT ČR. 1999, LSS 70/99.
Výzkumná zpráva v češtině
202.Zpráva o pracích v oblasti spolehlivosti systémů, vykonaných v rámci projektu VS 96038 v roce 1999, průběžná správa oponentního řízení
Novák, M.
Praha 1: MŠMT ČR. 1999, LSS 70/99.
Výzkumná zpráva v češtině
203.Control Systems Reliability and Life-Cycle in Industrial Experience
Novák, M.
In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 82-91.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
204.Zpráva o posouzení architektury a rozhraní systému REMOTE 98 výrobce AK signál a.s. z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
Votruba, Z. - Faran, A. - Krejčíř, J. - Marvan, M. - Novák, M., - Stěhule, P.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LAI 5/99.
Výzkumná zpráva v češtině
205.Umělé neuronové sítě
Novák, M. - Kufudaki, O. - Moos, P. - Musílek, P. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Praha: C.H. Beck. 1998, ISBN 80-7179-132-6.
Jiná kniha česky
206.Rozvaha o možnostech uplatnění metod predikční diagnostiky při řešení dopravních situací
Novák, M. - Přibyl, P.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
207.Rozbor provozní spolehlivosti vybraných elektronických zabezpečovacích zařízení AŽD
Novák, M. - Votruba, Z.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
208.Společná Laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a ÚIVT AV ČR a záměry její činnosti v roce 1998
Novák, M.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
209.Průběžná zpráva o řešení grantu č. 102/96/0183 "Postupy pro zvýšení spolehlivosti systémů na základě predikční diagnostiky" Grantové agentury ČR v r.1997
Novák, M.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
210.Prediction of Traffic Load for Transport Classification and Control
Pelikán, E. - Novák, M., - Přibyl, P.
In: 18th International Symposium on Forecasting. neuvedeno. Edinburgh: ISF. 1998, s. 9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
211.Prediction of Micro-Sleeps
Novák, M. - Faber, J. - Přenosil, V. - Valach, I. - Vydra, L., - Hlavínová, J.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
212.Neural Network Approach for Man-System Interaction Reliability
Novák, M.
In: Proceedings of the 2nd IMACS International Conference on: Circuits, Systems and Computers. Part 1. IMACS-CSC 98. Pireu, 07.10.1998 - 08.10.1998. Athens: IMACS, IEEE Greece Section. 1998, s. 486-488. ISBN 960-8485-05-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
213.Spolehlivost učení neuronových sítí a jejich přeučení
Novák, M. - Vydra, L.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
214.O spolehlivosti predikční diagnostiky
Novák, M.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
215.Spolehlivost informačních systémů
Novák, M.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
216.Improvement of Man-System Interaction Reliability on the Base of Predictive Diagnostics
Novák, M. - Přenosil, V., - Valach, I.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
217.Zpráva o řešení projektu č. VS96038 MŠMT "Signály, procesy a faktory spolehlivosti v náročných systémech, zejména dopravních" v průběhu r.1997
Novák, M.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
218.Modelování neurčitých procesů a jejich oblasti přijatelnosti
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
219.Rozbor řešitelnosti problému analýzy spolehlivosti výroby pryskyřice ve Spolchemii a.s
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
220.Příprava přihlášek z oblasti aplikované informatiky do 5. rámcového výzkumného programu EU
Novák, M.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
221.Forecasting and Data Mining Methods
Pelikán, E. - Novák, M., - Berka, P.
International Journal of Forecasting. 1997, (0), s. 9999. ISSN 0277-6693.
Článek v tuzemském periodiku s nenulovým IF česky
222.Predikce dopravních zátěží pro klasifikaci dopravy
Novák, M. - Přikryl, P.
1997
Výzkumná zpráva v češtině
223.Application of Progressive Information Technologies in Transportation
Novák, M.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Transportation in the Region of Central Europe. Praha, 23.10.1997 - 24.10.1997. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1997, s. 69-72.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
224.Forecasting and Data Mining Methods
Pelikán, E. - Novák, M.
In: IFS 97. International Symposiumon Forecasting. Bridgetown, 16.06.1997 - 18.06.1997. Bridgetown: Central Bank of Barbados. 1997, s. 38.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
225.Analysis of Tribodiagnostic Data of Plane Engines by Neural Network
Šebesta, V. - Novák, M.
In: Neural Networks in Engineering Systems. EANN 97. Stockholm, 11.06.1997 - 12.06.1997. Turku: Systeemitekniikan. 1997, s. 249-252. ISBN 952-90-8667-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
226.Short Term Traffic Flow Prediction
Pelikán, E. - Novák, M.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Transportation in the Region of Central Europe. Praha, 23.10.1997 - 24.10.1997. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1997, s. 79-81.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
227.Navigation System for Cross Border Transportation
Přibyl, P. - Novák, M., - Kraus, K.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Transportation in the Region of Central Europe. Praha, 23.10.1997 - 24.10.1997. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1997, s. 89-96.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
228.Koncepce řízení dopravy - příklad přístupu pro zpracování
Kraus, K. - Prybyl, P., - Novák, M.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
229.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
230.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
231.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Doprava, předmět vědeckého zkoumání. Doprava,předmět vědeckého zkoumání,kolokvium. Praha, 26.09.1996 - 27.09.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1996, s. 109-122.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
232.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transport System predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: ISF 96. neuvedeno. 1996, s. 56.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
233.Predictive Diagnostic for Power Systems
Novák, M.
In: Proceedings of the International Conference Artificial Neural Networks and their Application Possibilities. International Conference. Košice, 12.11.1996 - 15.11.1996. 1996, s. 4-8. ISBN 80-967593-1-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
234.Koncepce řešení dopravy v Hradci Králové
Přibyl, P. - Novák, M.
1996
Výzkumná zpráva v češtině
235.Střednědobá predikce spotřeby elektrické energie pomocí Kohonenových map
Pelikán, E. - Matějka, P. - Sláma, M. - Novák, M., - Beran, H.
In: Proceedings of the International Conference Artificial Neural Networks and their Application Possibilities. International Conference. Košice, 12.11.1996 - 15.11.1996. 1996, s. 45-49. ISBN 80-967593-1-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
236.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: International Symposium of Forecasting 96. International Symposium of Forecasting 96. Istambul, 1996
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
237.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M. - Patera, P., - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996, s. 73-76.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů
Novák, M.
2007 - 2011
ME 949
2.Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v relaci s poklesem pozornosti
Novák, M.
2007 - 2010
GA102/07/1191
3.Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů" jako součást společného projektu MESPIN "Metody zvýšení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Novák, M.
2008 - 2009
1F84B/042/520
4.Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich
Novák, M.
2003 - 2007
ME 701
5.Optimalizace provozu silničních tunelů
Novák, M.
2004 - 2007
1F43A/069/120
6.Interakce člověk - umělý systém
Novák, M.
2004 - 2005
1K04102
7.Neuroinformatika
Novák, M.
2001 - 2005
ME 478