Ing. Karel Baudyš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
baudykar@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Martin Sojka

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF OPERATIONAL FILES IN REGIONAL BUS TRANSPORT FOR THE NEEDS OF THE TENDER FOR CARRIERS
Janoš, V. - Baudyš, K.
International journal for science, technics and innovations for the industry MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS. 2015, IX(10/2015), s. 57-60. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
2.Příprava investic s podporou EU na dopravní síti silnic II. a III. třídy Plzeňského kraje
Baudyš, K.
07.05.2015.
Nepublikovaná přednáška
3.NEW CONCEPT OF REGIONAL RAIL TRANSPORT IN THE REGION OF KARLOVY VARY
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: 23rd International Symposium EURO - ŽEL 2015 - Recent Challenges for European Railways - Symposium Proceedings. 23rd International Symposium EURO - ŽEL 2015 - Recent Challenges for European Railways. Žilina, 02.06.2015 - 03.06.2015. Žilina: Tribun EU. 2015, s. 46-51. ISBN 978-80-263-0936-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Investiční studie rozvoje přestupních uzlů v Plzeňském kraji
Baudyš, K. - Kalčík, J. - Uhlík, F., - Robotková, M.
Škroupova 18, Plzeň: Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
5.TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF OPERATIONAL FILES IN REGIONAL BUS TRANSPORT FOR THE NEEDS OF THE TENDER FOR CARRIERS
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Trans&Motauto´15 XXIII International Conference Proceedings. Trans&Motauto´15. Varna, 24.06.2015 - 26.06.2015. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2015, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Baudyš, K. - Michl, Z.
10.06.2014.
Nepublikovaná přednáška
7.FIRST PRACTICAL RESULTS IMPLEMENTATION OF THE RESEARCH PROJECT CONFIGURATION THE IFIT-NODES IN THE CZECH RAIL NETWORK
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Syposium Proceedings. 22nd International Symposium EURO - ŽEL 2014. Žilina, 03.06.2014 - 04.06.2014. Žilina: University of Žilina. 2014, s. 101-106. ISBN 978-80-263-0700-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.TRANSPORT PLANNING ON THE LIBERALIZED MARKET OF PUBLIC SERVICES
Janoš, V. - Baudyš, K.
Machines, Technologies, Materials. 2014, 8(6/2014), s. 32-36. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
9.TRANSPORT PLANNING ON THE LIBERALIZED MARKET OF PUBLIC SERVICES
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: trans&MOTAUTO´14 XXII INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. trans&MOTAUTO´14. Varna, 22.06.2014 - 24.06.2014. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2014, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
10.Úvodní studie investiční strategie Plzeňského kraje na dopravní síti silnic II. a III. třídy
Baudyš, K. - Richtr, A. - Uhlík, F. - Robotková, M., - Beneš, P.
Škroupova 18, Plzeň: Plzeňský kraj. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
11.Rozdělení Olomouckého kraje na oblasti pro potřeby výběrového řízení na dopravce v autobusové dopravě
Janoš, V. - Baudyš, K. - Sitora, D., - Coufal, L.
Olomouc: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
12.ISSUES OF PERIODIC-TIMETABLE CONSTRUCTION ON THE FULLY LIBERALIZED RAILWAY MARKET
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: trans & MOTAUTO 13 XXI Conference Proceedings. trans & MOTAUTO 13. Varna, 01.07.2013 - 02.07.2013. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2013, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.ISSUES OF PERIODIC-TIMETABLE CONSTRUCTION ON THE FULLY LIBERALIZED RAILWAY MARKET
Janoš, V. - Baudyš, K.
Machines, Technologies, Materials. 2013, 7(6/2013), s. 54-56. ISSN 1313-0226. Dostupné z: http://www.mech-ing.com/journal
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
14.COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL RAIL CARRIER IN THE PROCESS OF MARKET OPENING FOR PUBLIC PASSENGER RAIL TRANSPORT
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: 21st International Symposium EURO - ŽEL 2013 - Recent Challenges for European Railways - Symposium Proceedings. 21st International Symposium EURO - ŽEL 2013 - Recent Challenges for European Railways. Žilina, 04.06.2013 - 05.06.2013. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA. 2013, s. 90-95. ISBN 978-80-263-0380-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Transport Planning of Public Services
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
16.Development of Periodic Timetable in the Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Road and Rail infrastructure II. 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructure. Dubrovnik, 07.05.2012 - 09.05.2012. Zagreb: University of Zagreb. 2012, s. 869-873. ISBN 978-953-6272-49-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.Auslastungssteigerung des SBB-Fernverkehrs unter Optimierung der Gesamtwirtschaftlichkeit
Weidmann, U. - Baudyš, K. - Schranil, S., - Moll, S.
Bern: Schweizerische Bundesbahnen AG, Division Personenverkehr. 2012, 25215. Dostupné z: https://www.rdb.ethz.ch/projects/project.php?proj_id=25215&type=search&z_detailed=1&z_popular=1&z_keywords=1
Oponovaná zahraniční výzkumná zpráva
18.Přeshraniční železniční doprava
Baudyš, K.
21.05.2012.
Nepublikovaná přednáška
19.Grenzüberschreitender Schienenpersonenverkehr Region Pilsen - Niederbayern
Baudyš, K.
22.11.2012.
Nepublikovaná přednáška
20.SYSTEM DEVELOPMENT OF PUBLIC RAILWAY SERVICE AND OPEN ACCESS IN THE CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Symposium Proceedings EURO ŽEL 2012. EURO - ŽEL 2012 "Recent Challenges for European Railways". Žilina, 05.06.2012 - 06.06.2012. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA. 2012, s. 135-141. ISBN 978-80-263-0242-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Wettbewerbsprojekte in Bayern - Erfahrungen und Nutzen durch die schrittweise Öffnung des Verkehrsmarktes
Schulz, A. - Baudyš, K.
06.05.2011.
Nepublikovaná přednáška
22.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2011, 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině
23.Simulation of Operation Concept under Reduced Railway Infrastructure Capacity
Sojka, M. - Baudyš, K., - Janoš, V.
In: BREDA, R., SOTÁK, M., a KMEC, F., eds. Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation. Zlatá Idka, 20.09.2011 - 22.09.2011. Košice: SUPREMA Ltd.. 2011, s. 387-392. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-970772-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Landesweiter Integraler Taktfahrplan für Tschechien - eine Studie
Hesse, W. - Baudyš, K. - Janoš, V. - Pospíšil, J., - Guckert, M.
Eisenbahn-Revue International. 2010, 2010(11), s. 596-599. ISSN 1421-2811.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
25.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV, K., ed. Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Problemi ta perspektivy razvitija železnodorožnoho transporta. Dbnipropetrovsk, 15.04.2010 - 16.04.2010. Dnipropetrovsk: DIIT. 2010, s. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.Railway Timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: JANECKI, Ryszard a SIERPINSKI, Grzegorz, eds. The Development of Transportation Systems. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej. 2010, s. 181-186. ISBN 978-83-7335-672-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize
27.Der öffentliche Verkehr in der Tschechischen Republik
Baudyš, K.
20.12.2010.
Nepublikovaná přednáška
28.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV A SPOL, I.B., ed. Trans & Motauto 2010. Trans & Motauto 2010. Ruse, 06.07.2010 - 10.07.2010. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2010, ISSN 1313-0226.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: PROCEEDING HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 2010. Horizonty železničnej dopravy 2010. Strečno, 16.09.2010 - 17.09.2010. Žilinská univerzita v Žilině. 2010, s. 56-61. ISBN 978-80-554-0247-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
30.Railway timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Transbaltica 2009. Transbaltica 2009. Vilnius, 22.04.2009 - 23.04.2009. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. 2009, s. 7-11. ISSN 2029-2376.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Evaluation of a new timetable koncept on the track Praha - Kladno using a simulation tool
Janoš, V. - Baudyš, K., - Polák, O.
Science & Military. 2009, 4(2), s. 83-88. ISSN 1336-8885.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
32.Railway timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Systemy transportowe Teoria i Praktyka. Systemy transportowe Teoria i Praktyka. Katowice, 22.09.2009. Katovice: Katedra Inzynierii Ruchu, Wydzial Transportu Politechniki Slaskiej. 2009, s. 185-191. ISBN 978-83-926923-1-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
33.RAILWAY TIMETABLES IN CZECH REPUBLIC AND BULGARIA
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: JANOŠ, V., ed. Trans & Motauto 2009. Trans & Motauto 2009. Sofija, 17.09.2009 - 19.09.2009. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2009, ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.Limity rozvoje osobní železniční dopravy v České republice
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 215-221. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.Der Fernverkehr 2010 in der Tschechischen Republik - ffLinientaktkarte
Baudyš, K.
25.09.2009.
Nepublikovaná přednáška
36.Evaluation of a new timetable koncept on the track Praha - Kladno using a simulation tool
Janoš, V. - Baudyš, K., - Polák, O.
In: FRANTIŠEK, K., SOTAK, M., a ROBERT, B., eds. Proceedings of the International Scientific Conference MOSATT 2009 - Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 21.09.2009 - 24.09.2009. Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. 2009, s. 219-225. ISBN 978-80-970202-0-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
37.Long-Distance Railway Traffic in Czech Republic
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Trans & Motauto´08. Trans & Motauto´80. Sozopol, 18.09.2008 - 20.09.2008. Sozopol: Scietific-technical union of mechanical engineering. 2008, s. 9-10. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
38.Makroskopické dopravní modely jako podklady užitko-nákladových analýz
Baudyš, K. - Janoš, V. - Polák, O., - Walla, L.
In: KOPECKÝ, F., ed. Telematika pro regionální dopravu 2008. Telematika pro regionální dopravu 2008. Skalica, 03.06.2008 - 04.06.2008. Brno: KPM COnsult. 2008, s. 1-2. ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Telematika-nástroj k dosažení systémových jízdních dob v železniční dopravě
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: KOPECKÝ, F., ed. Telematika pro regionální dopravu 2008. Telematika pro regionální dopravu 2008. Skalica, 03.06.2008 - 04.06.2008. Brno: KPM COnsult. 2008, s. 21-33. ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
40.Long-Distance Railway Traffic in Czech Republic
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Sovremennyj Naučnyj Vesnik, Serija: Ekonomika. Nastolení moderní vědy. Dnipropetrovsk, 14.02.2008 - 15.02.2008. Belgorod: Rusnauka. 2008, s. 31-35. ISSN 1561-6886.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Modernizace železničních tratí ve vztahu k dosažení systémových jízdních dob
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 1-2. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
42.Aplikace plánování osobní železniční dopravy ve vazbě na controlling veřejné dopravy
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Telematika pro regionální dopravu. Telematika pro regionální dopravu. Praha, 21.10.2005. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 12-15.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Systematická podpora dopravní obsluhy území pomocí aplikace integrálního taktového jízdního řádu
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Telematika pro regionální dopravu 2006. Kurdějov, 27.06.2006 - 28.06.2006. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 30-34. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
44.Optimalizace v integrálním taktovém grafikovu, fuzzy řízení při odchylkách od grafikonu
Baudyš, K.
2006. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.)
45.Telematické aplikace jako nástroje pro podporu dopravního plánování
Pastor, O. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Telematika pro regionální dopravu 2006. Kurdějov, 27.06.2006 - 28.06.2006. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 82-86. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
46.Problematika financování veřejné dopravy v oblasti regulované konkurence
Janoš, V. - Baudyš, K., - Vichta, F.
In: Sborník konference Euro Traffic 2006. Sborník konference Euro traffic 2006. Praha, 07.03.2006 - 08.03.2006. Praha: ABF a.s.. 2006, s. 7. ISBN 80-86905-15-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
47.Simulace železničního provozu
Janoš, V. - Polák, O. - Pospíšil, J. - Baudyš, K., - Hürlimann, D.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 89-92. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
48.Integrální taktový grafikon v boji s vlakovým kilometrem
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: DUCHOŇ, B. a ŘÍHA, Z., eds. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha, 19.05.2004. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2004, ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.Softwarové řešení problémů souvisejících s konstrukcí taktového grafikonu
Janoš, V. - Baudyš, K. - Bräuer, D., - Krauss, V.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 63-66. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
50.Operating Concepts and Timetabling with FBS-examples from Germany and Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K., - Bräuer, D.
In: Infotrans 2003. Infotrans 2003. Pardubice, 12.02.2003 - 13.02.2003. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2003, s. 45. ISBN 80-7194-530-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Moderní trendy plánováí nabídky v odobní železniční dopravě
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Manažment v železničnej doprave, sborník medzinárodného seminára. Manažment v železničnej doprave, sborník medzinárodného seminára. Žilina, 10.09.2002 - 11.09.2002. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky. 2002, s. 42-46. ISBN 80-7100-994-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
52.Výhody taktové dopravy při výlukové činnosti na trati
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Perner's Contact 2001. Perner's Contact 2001. Pardubice, 13.02.2001 - 14.02.2001. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2001, s. 32. ISBN 80-7194-321-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
53.Technická podpora tvorby oběhů hnacích vozidel
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pěnička, M.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žel 2001. Žilina, 29.05.2001 - 30.05.2001. Žilina: Žilinský vzdelávací servis. 2001, s. 295-297. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
54.Optimalizační metody používané při sestavě integrálního taktového grafikonu
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Konference "Věda o dopravě". Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů. 2001, s. 299-304. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
55.Plánování linek v taktové dopravě
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Konference "Věda o dopravě". Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů. 2001, s. 293-298. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.