Mgr. Marek Honců, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F307 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359265
+420-224359918
E-mail:
honcumar@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11EMO - Elektromagnetismus a optika
11OPE - Optika a elektromagnetismus

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The Influence of Macroeconomic Indicators on the Development of Passenger air Transportation in Years 2010–2030
Říha, Z. - Honců, M., - Skolilová, P.
In: TRANSBALTICA 2013 - 8th International Scientific Conference. TRANSBALTICA 2013. Vilnius, 09.05.2013 - 10.05.2013. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. 2013, s. 70-72. ISBN 978-609-457-470-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Transportation System, Economics and Quality of Life
Říha, Z. - Honců, M., - Faifrová, V.
In: SUCHÁČEK, J., et al., eds. Advances in Economics Risk Management, Political and Law Science. 1st WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science. Zlín, 20.09.2012 - 22.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 1-4. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-123-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Experimental Measurement of Load Regimes of City Electrobus Propulsion in Prague
Honců, M.
In: Transport means. Transport means. Kaunas, 25.10.2012 - 26.10.2012. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2012, s. 128-130. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Technical Notes on Project of the Database of Czech Transportation
Honců, M. - Tichý, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(1), s. 53-54. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
5.Tiché povrchy a ekonomika protihlukových opatření
Honců, M.
Silnice železnice. 2012, 7(2), s. 65-66. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
6.Environmental Kuznets Curve in Road Transport
Říha, Z. - Honců, M.
In: ZEMLIAK, A., KADOCH, M., a NIOLA, V., eds. Models and Methods in Applied Sciences. 2nd International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Mathematics. Saint Malo, 02.04.2012 - 04.04.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 180-182. ISBN 978-1-61804-082-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Externalities of Transport and their Relation to Economic Output
Říha, Z. - Honců, M.
In: IVIN, D., ed. II International Symposium ENGINEERING MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS (EMC 2012). Engineering Management and Competitiveness. Zrenjanin, 22.06.2012 - 23.06.2012. Zrenjanin: Universitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". 2012, s. 349-353. ISBN 978-86-7672-165-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Transport, Energy, Externalities and their Relation to Economic Output
Říha, Z. - Honců, M.
International Journal of Energy. 2012, 6(3), s. 89-96. ISSN 1998-4316. Dostupné z: http://naun.org/multimedia/NAUN/energy/16-266.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
9.Transport Energy and Emissions and Their Relation to Economic Output
Říha, Z. - Honců, M.
Journal of Engineering Management and Competitiveness. 2012, 2(2), s. 1-10. ISSN 2217-8147. Dostupné z: http://www.tfzr.uns.ac.rs/jemc/Archive2012.html
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
10.The anticipated impacts of road pricing on the quality of life in Prague city centre
Honců, M.
Transactions on Transport Sciences. 2011, 4(1), s. 11-18. ISSN 1802-971X.
Recenze článku (v časopisu)
11.Oil Price Analysis
Říha, Z. - Honců, M., - Jírová, V.
In: Mathematical Models and Methods in Modern Science. Mathematical Models and Methods in Modern Science. Puerto de la Cruz, 10.12.2011 - 12.12.2011. New York: WSEAS Press. 2011, s. 66-70. ISBN 978-1-61804-055-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.Project of the Database of Czech Transportation
Tichý, J. - Honců, M.
Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft. 2011, 58(4), s. 18-20.
Článek
13.Ekonomika protihlukových opatření
Chocenský, P. - Honců, M. supervisor
2010. Doktorská práce (Ph.D.).
Doktorská práce (Ph.D.)
14.Sekundární dopady finanční krize do síťových odvětví
Honců, M. ed.
Sekundární dopady finanční krize do síťových odvětví. Praha, 22.04.2009. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2009, ISBN 978-80-01-04341-7.
Sborník
15.Ekonomika a řízení podniku
Říha, Z. - Tichý, J. - Honců, M., - Kunst, J.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04434-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
16.Zelená nafta pre železničnú dopravu
Honců, M.
In: ŠOLTÉS, V., ed. National and Regional Economics VII. Národná a regionálna ekonomika VII. Herľany, 01.10.2008 - 03.10.2008. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2008, s. 241-244. ISBN 978-80-553-0084-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
17.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Praha: ČAV. 2008, 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
18.Ekonomika protihlukových opatření v automobilové dopravě
Chocenský, P. - Honců, M. supervisor
2008. Doktorandské minimum. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací.
Doktorandské minimum
19.External Costs of Road Traffic Accidents
Honců, M.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 67-70. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
20.Roční zpráva k výzkumnému záměru 43 Fakulty dopravní ČVUT za rok 2007
Čížek, J. - Faifrová, V. - Honců, M., - Říha, Z.
Praha: FD ČVUT. 2007, 1/613/43/2007. ISBN 978-80-01-03947-2.
Výzkumná zpráva v češtině
21.Případová studie využívání biopaliv v České republice ve veřejné dopravě
Říha, Z. - Faifrová, V., - Honců, M.
In: Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice, 15.11.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2006, s. 31-35. ISBN 80-7194-904-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
22.Externí náklady silničních dopravních nehod
Honců, M.
2005. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Fakulta dopravní ČVUT. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz/personal/honcu
Doktorská práce (Ph.D.)
23.The Cost of Sleep-related Road Traffic Accidents in the Czech Republic
Honců, M.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 17-19. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
24.The Cost of Sleep-related Road Traffic Accidents in the Czech Republic
Honců, M.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 17-19.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.Analýza časových řad nehodovosti v ČR
Honců, M.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 31-34. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
26.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
27.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
28.The cost of sleep-related road traffic accidents in the Czech Republic
Honců, M.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 17-19. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
29.Analýza nákladů silničních dopravních nehod v ČR
Honců, M.
Praha 1: Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT. 2003, LSS 155/03.
Výzkumná zpráva v češtině
30.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
In: WITZANY, J. a ŠIMONOVSKÝ, M., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 43-52. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
31.Modelové nástroje přípravy regionálních projektů
Pastor, O. - Honců, M.
In: National and Regional economics IV. National and Regional Economics IV. Herlany, 05.09.2002 - 07.09.2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2002, s. 189-194. ISBN 80-7099-923-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.The Measures for the Restriction of the Individual Car Transport and the Evaluation through Cost-Benefit Analysis
Říha, Z. - Honců, M.
In: Workshop 2001 - Seznam posterových informací. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 1026-1027.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
33.Externí náklady dopravních nehod a jejich tržní řešení
Honců, M.
In: DUCHOŇ, B., ed. Doprava v období globalizace. Doprava v období globalizace. Praha, 19.03.2001. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2001, s. 71-72. ISBN 80-01-02350-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
34.Výzkum problematiky externalit
Duchoň, B. - Říha, Z., - Honců, M.
In: Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách. Mezinárodní pedagogická konference Univerzity Pardubice. Pardubice, 19.09.2000 - 20.09.2000. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2000, s. 246-250. ISBN 80-7194-301-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
35.ŠPECIFIKÁ PRODUKTU V LETECKEJ DOPRAVE
Honců, M.
Recenze článku (v časopisu)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nový volitelný předmět "Externí náklady dopravy"
Honců, M.
2006 - 2006
2528