Mgr. Marek Honců, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F307 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359265
+420-224359918
E-mail:
honcumar@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11EMO - Elektromagnetismus a optika
11OPE - Optika a elektromagnetismus

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The Influence of Macroeconomic Indicators on the Development of Passenger air Transportation in Years 2010–2030
Říha, Z. - Honců, M., - Skolilová, P.
In: TRANSBALTICA 2013 - 8th International Scientific Conference. TRANSBALTICA 2013. Vilnius, 09.05.2013 - 10.05.2013. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. 2013, s. 70-72. ISBN 978-609-457-470-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Technical Notes on Project of the Database of Czech Transportation
Honců, M. - Tichý, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(1), s. 53-54. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
3.Tiché povrchy a ekonomika protihlukových opatření
Honců, M.
Silnice železnice. 2012, 7(2), s. 65-66. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
4.Environmental Kuznets Curve in Road Transport
Říha, Z. - Honců, M.
In: ZEMLIAK, A., KADOCH, M., a NIOLA, V., eds. Models and Methods in Applied Sciences. 2nd International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Mathematics. Saint Malo, 02.04.2012 - 04.04.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 180-182. ISBN 978-1-61804-082-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
5.Externalities of Transport and their Relation to Economic Output
Říha, Z. - Honců, M.
In: IVIN, D., ed. II International Symposium ENGINEERING MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS (EMC 2012). Engineering Management and Competitiveness. Zrenjanin, 22.06.2012 - 23.06.2012. Zrenjanin: Universitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". 2012, s. 349-353. ISBN 978-86-7672-165-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Experimental Measurement of Load Regimes of City Electrobus Propulsion in Prague
Honců, M.
In: Transport means. Transport means. Kaunas, 25.10.2012 - 26.10.2012. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2012, s. 128-130. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Transport, Energy, Externalities and their Relation to Economic Output
Říha, Z. - Honců, M.
International Journal of Energy. 2012, 6(3), s. 89-96. ISSN 1998-4316. Dostupné z: http://naun.org/multimedia/NAUN/energy/16-266.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
8.Transportation System, Economics and Quality of Life
Říha, Z. - Honců, M., - Faifrová, V.
In: SUCHÁČEK, J., et al., eds. Advances in Economics Risk Management, Political and Law Science. 1st WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science. Zlín, 20.09.2012 - 22.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 1-4. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-123-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Transport Energy and Emissions and Their Relation to Economic Output
Říha, Z. - Honců, M.
Journal of Engineering Management and Competitiveness. 2012, 2(2), s. 1-10. ISSN 2217-8147. Dostupné z: http://www.tfzr.uns.ac.rs/jemc/Archive2012.html
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
10.Oil Price Analysis
Říha, Z. - Honců, M., - Jírová, V.
In: Mathematical Models and Methods in Modern Science. Mathematical Models and Methods in Modern Science. Puerto de la Cruz, 10.12.2011 - 12.12.2011. New York: WSEAS Press. 2011, s. 66-70. ISBN 978-1-61804-055-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.The anticipated impacts of road pricing on the quality of life in Prague city centre
Honců, M.
Transactions on Transport Sciences. 2011, 4(1), s. 11-18. ISSN 1802-971X.
Recenze článku (v časopisu)
12.Project of the Database of Czech Transportation
Tichý, J. - Honců, M.
Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft. 2011, 58(4), s. 18-20.
Článek
13.Ekonomika protihlukových opatření
Chocenský, P. - Honců, M. supervisor
2010. Doktorská práce (Ph.D.).
Doktorská práce (Ph.D.)
14.Sekundární dopady finanční krize do síťových odvětví
Honců, M. ed.
Sekundární dopady finanční krize do síťových odvětví. Praha, 22.04.2009. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2009, ISBN 978-80-01-04341-7.
Sborník
15.Ekonomika a řízení podniku
Říha, Z. - Tichý, J. - Honců, M., - Kunst, J.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04434-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
16.Ekonomika protihlukových opatření v automobilové dopravě
Chocenský, P. - Honců, M. supervisor
2008. Doktorandské minimum. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací.
Doktorandské minimum
17.Zelená nafta pre železničnú dopravu
Honců, M.
In: ŠOLTÉS, V., ed. National and Regional Economics VII. Národná a regionálna ekonomika VII. Herľany, 01.10.2008 - 03.10.2008. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2008, s. 241-244. ISBN 978-80-553-0084-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
18.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Praha: ČAV. 2008, 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
19.External Costs of Road Traffic Accidents
Honců, M.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 67-70. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
20.Roční zpráva k výzkumnému záměru 43 Fakulty dopravní ČVUT za rok 2007
Čížek, J. - Faifrová, V. - Honců, M., - Říha, Z.
Praha: FD ČVUT. 2007, 1/613/43/2007. ISBN 978-80-01-03947-2.
Výzkumná zpráva v češtině
21.Případová studie využívání biopaliv v České republice ve veřejné dopravě
Říha, Z. - Faifrová, V., - Honců, M.
In: Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice, 15.11.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2006, s. 31-35. ISBN 80-7194-904-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
22.Externí náklady silničních dopravních nehod
Honců, M.
2005. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Fakulta dopravní ČVUT. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz/personal/honcu
Doktorská práce (Ph.D.)
23.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
24.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
25.Analýza časových řad nehodovosti v ČR
Honců, M.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 31-34. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
26.The Cost of Sleep-related Road Traffic Accidents in the Czech Republic
Honců, M.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 17-19.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27.The Cost of Sleep-related Road Traffic Accidents in the Czech Republic
Honců, M.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 17-19. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
28.The cost of sleep-related road traffic accidents in the Czech Republic
Honců, M.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 17-19. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
29.Analýza nákladů silničních dopravních nehod v ČR
Honců, M.
Praha 1: Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT. 2003, LSS 155/03.
Výzkumná zpráva v češtině
30.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
In: WITZANY, J. a ŠIMONOVSKÝ, M., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 43-52. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
31.Modelové nástroje přípravy regionálních projektů
Pastor, O. - Honců, M.
In: National and Regional economics IV. National and Regional Economics IV. Herlany, 05.09.2002 - 07.09.2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2002, s. 189-194. ISBN 80-7099-923-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.Externí náklady dopravních nehod a jejich tržní řešení
Honců, M.
In: DUCHOŇ, B., ed. Doprava v období globalizace. Doprava v období globalizace. Praha, 19.03.2001. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2001, s. 71-72. ISBN 80-01-02350-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
33.The Measures for the Restriction of the Individual Car Transport and the Evaluation through Cost-Benefit Analysis
Říha, Z. - Honců, M.
In: Workshop 2001 - Seznam posterových informací. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 1026-1027.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
34.Výzkum problematiky externalit
Duchoň, B. - Říha, Z., - Honců, M.
In: Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách. Mezinárodní pedagogická konference Univerzity Pardubice. Pardubice, 19.09.2000 - 20.09.2000. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2000, s. 246-250. ISBN 80-7194-301-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
35.ŠPECIFIKÁ PRODUKTU V LETECKEJ DOPRAVE
Honců, M.
Recenze článku (v časopisu)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nový volitelný předmět "Externí náklady dopravy"
Honců, M.
2006 - 2006
2528