Ing. Lucie Krčálová

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
lkrcalova@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent, správa sítě budovy Florenc
Člen:
Laboratoř bezbariérové dopravy
Osobní www stránky
http://www.fd.cvut.cz/personal/novotluc
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Laboratoř bezbariérové dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
14DSIM - Dopravní simulace
14PRG - Programování

Vedoucí studentského projektu:

Bariéry v dopravě
  14X2BD - navazující magisterský studijní program
  14X2BS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The loss time of persons with reduced mobility and orientation when moving on stairs
Krčálová, L. - Heindl, M., - Sodomková, A.
Indian Journal of Applied Research. 2016, 6(12), s. 14-15. ISSN 2249-555X. Dostupné z: https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research-%28IJAR%29/articles.php?val=MTA5MzM=&b1=1097&k=275
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
2.Transfer time required by persons with reduced mobility depending on elements of transport infrastructure
Krčál, J. - Krčálová, L. - Heindl, M., - Sodomková, A.
In: MÍK, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Krcal-Jan-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
3.Service Quality of Train System for Visually Impaired Passengers
Jakl, F. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 34. ISBN 978-80-01-05742-1.
4.Service quality of train system for visually impaired passengers
Jeřábek, M. - Jakl, F. - Krčál, J., - Krčálová, L.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
5.Difference in Velocity of Persons on Pedestrian Crossings
Krčál, J. - Krčálová, L., - Jeřábek, M.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(11), s. 178-180. ISSN 2250-1991. Dostupné z: http://worldwidejournals.com/paripex/issues.php?m=November&y=2015&id=50
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
6.Data Collection for Route Mapping for Persons with Limited Mobility and Sense of Orientation
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové, 15.12.2014 - 19.12.2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2014, s. 3117-3121. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Praha 1, Dlážděna: SŽDC s.o.. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
8.Sborník 11. konference Prezentace projektů
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
XI. ročník konference "Prezentace projektů". Praha, 29.11.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05415-4.
9.Influence of Age and Medicaments on Biometric Verification
Krčálová, L.
In: Recent Researches in Information Science & Applications. 7th WSEAS International Conference on COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS. Miláno, 09.01.2013 - 11.01.2013. Athens: WSEAS Press. 2013, s. 229-232. ISSN 1790-5109. ISBN 978-1-61804-150-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
10.Proceedings of the 11th Conference on Presentation of Projects
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
XI. ročník konference "Prezentace projektů". Praha, 29.11.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05416-1.
11.The Issue of Biometric Identification of Seniors
Krčálová, L.
In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. Zlata Idka, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 118-122. ISSN 1338-5240. ISBN 978-80-971432-1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.Old Age and Biometric Verification
Krčálová, L.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 198-202. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
13.Integration of Modern Technologies into Senior`s Education at CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences
Krčálová, L.
In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové, 09.12.2013 - 13.12.2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2013, s. 2829-2833. ISBN 978-80-87952-00-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
14.Innovations in Senior`s Education at the Czech Technical University in Prague Faculty of Transportation Sciences
Krčálová, L.
In: INTE 2013 Proceedings Book. International Conference on New Horizons in Education. Řím, 25.06.2013 - 28.06.2013. Sakarya, Sakarya: Sakarya University. 2013, s. 1556-1560. ISSN 2146-7358.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Barrier-free education at the Czech Technical University in Prague-modern European university
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Krčálová, L.
In: 4th International Conference on New Horizons in Education. International Conference on New Horizons in Education. Řím, 25.06.2013 - 28.06.2013. Oxford: Elsevier Science. 2013, s. 543-550. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Seniors and Biometrics
Krčálová, L.
In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. http://www.mmk.econference.cz/, 10.12.2012 - 14.12.2012. Hradec Králové: Magnanimitas. 2012, s. 3240-3246. ISBN 978-80-905243-3-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
17.The Issue of Seniors Using Biometric Identification Methods
Krčálová, L.
In: Sborník příspěvků V.Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná, 09.11.2012. Opava: Slezská univerzita. 2012, s. 813-818. ISBN 978-80-7248-800-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.Performances Indicators of Authentication System
Jeřábek, M. - Krčálová, L.
In: Advances in Remote Sensing, Finite Differences & Information Security. 11th WSEAS International Conference on INFORMATION SECURITY and PRIVACY. Praha, 24.09.2012 - 26.09.2012. New York: WSEAS Press. 2012, s. 175-179. ISBN 978-1-61804-127-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
In: 3rd International Conference on New Horizons in Education. 3rd International Conference on New Horizons in Education. Prague, 05.06.2012 - 07.06.2012. Amsterdam: Elsevier Science. 2012, s. 963-970. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812040487
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J. - Svoboda, L., - Krčálová, L.
In: Workshop 2010. Workshop 2010. Praha, 22.02.2010 - 26.02.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 52-53. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
21.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04606-7.
22.Projektová výuka se osvědčuje
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2009, 2009(3), s. 20. ISSN 1213-5348.
23.Method of Construction Scheme of Object Database to Using in Data Mining
Jeřábek, M. - Krčálová, L., - Krčál, J.
In: Proceedings of Workshop 2007. Workshop 2007. Praha, 19.02.2007 - 23.02.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 140-141. ISBN 978-80-01-03667-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
24.Zkvalitnění výuky předmětu databázové systémy na FD ČVUT
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
In: Pedagogický software 2006. Pedagogický software 2006. České Budějovice, 07.06.2006 - 08.06.2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. 2006, s. 51-53. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
25.Konference "Prezentace projektů"
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2006, -(3), s. 17. ISSN 1213-5348.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Identifikace uživatele dle struktury žil a vliv medikace, věku a zdravotního stavu na výkonnostní biometrické koeficienty
Krčálová, L.
2012 - 2013
SGS12/162/OHK3/2T/16