info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ústav aplikované matematiky

Vedoucí ústavu:RNDr. Magdalena HYKŠOVÁ, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Michal MATOWICKI, Ph.D.
Tajemník:Bc. Gordana CORNESS
Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.
roh projektů:Dr. Ing. Jan PŘIKRYL
Sekretariát:Bc. Gordana CORNESS

Ústav poskytuje vzdělání ve všech matematických disciplinách bakalářského i magisterského studijního programu s důrazem na předměty operačního výzkumu a matematického modelování. Cílem pedagogické práce v magisterském studiu je prohloubit znalosti studentů z aplikovaných partií matematiky (numerická matematika a statistika) ve vyšších ročnících a vytvořit tak souvislý cyklus z předmětů pro modelování lineárních stacionárních i nestacionárních systémů a procesů, zpracování signálů, klasifikace náhodných procesů, algoritmů predikce a analýzu rozsáhlých systémů.

Ústav zabezpečuje řadu odborných projektů s aplikací matematiky v dopravních problémech. Na našem pracovišti rozvíjíme individuální práci s mladými lidmi, jak při vedení studentských projektů v magisterském studiu, tak při výchově doktorandů k vědeckovýzkumné práci.

Výzkumné zaměření ústavu nese všechny znaky aplikací matematiky v oblastech:

  • teorie aproximací a speciální funkce pro zpracování nestacionárních signálů
  • metody lineárního programování s důrazem na tvorbu integrálních taktových grafikonů
  • historie matematiky
  • modelování a identifikace dopravních systémů, redukce dimensionality dopravních dat a predikce dopravy
  • inteligentní vozidlo a rozpoznávací algoritmy
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Cevik Halil , MSc. (prezenční studium)
Jozová Šárka Ing. (kombinované studium)
Maia Pereira André Ing. (prezenční studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy florenc

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav aplikované matematiky
Na Florenci 25
110 00 Praha 1
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 358 416, +420 224 817 890, +420 224 890 702, +420 224 890 703

Fax: +420 224 890 702

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu