Ústav dopravních systémů

Vedoucí ústavu:Ing. Martin JACURA, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
roh projektů:doc. Ing. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.
Sekretariát: Petra NESLÁDKOVÁ, , DiS.

Ústav dopravních systémů je profilujícím ústavem oboru „DOS – Dopravní systémy a technika“ bakalářského a magisterského studia a oboru „D – Dopravní systémy a technika“ doktorského studia. Ústav zajišťuje výuku především na zmíněných oborech a ve společných předmětech pro všechny obory fakulty. Jednotlivé předměty jsou zaměřeny na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, provoz na dopravních cestách, umístění tras, křižovatek a stanic v území, řešení dopravy v městských a příměstských regionech, problematiku dopravního provozu a životního prostředí, výstavbu dálniční sítě, modernizaci železniční sítě, projektování, výstavbu, rekonstrukci a údržbu dopravních cest.

Důraz ve výuce klade ústav na projektově orientovanou výuku. Zaměření projektů pokrývá širokou problematiku projektování, výstavby, rekonstrukce a provozu dopravních cest včetně ekologických aspektů a dopadů na územní plánování, projektování a realizaci silničních, dálničních a železničních staveb, řešení obslužnosti území, řešení městské a příměstské dopravy včetně městské hromadné dopravy (vedení a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra), otázky bezpečnosti a nehodovosti. Studenti mají širokou nabídku projektů, ze které si vyberou svoje zaměření, z nějž pak vyplývá i téma diplomové práce i uplatnění absolventů v praxi (projekční ústavy, prováděcí stavební podniky, správní a řídicí orgány a další). Výstupy studentských prací jsou každoročně prezentovány studentům nižších ročníků.

Vědeckovýzkumná a odborná činnost ústavu se zaměřuje na řešení obslužnosti území včetně městských aglomerací, na moderní metody projektování dopravních staveb, na řešení ekologických problémů vedení a provozu na dopravních cestách, na řešení městské hromadné dopravy včetně nových moderních konstrukcí tramvajové koleje a preferencí hromadné dopravy, na problematiku bezpečnosti a nehodovosti v dopravě a rozvoj cyklistické dopravy.

Ústav systematicky spolupracuje na řešení konkrétních odborných problémů s praxí a má navázanou úzkou odbornou spolupráci s mnoha veřejnými organizacemi i soukromými podniky.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Dont Milan Ing., Ph.D. (externí učitel)
Filip Josef Ing., Ph.D. (externí učitel)
Gallia Jan Ing. (externí učitel)
Havlena Ondřej Ing., Ph.D. (externí učitel)
Honc Tomáš Ing. (externí učitel)
Hrdina Lukáš Ing. (externí učitel)
Chmela Petr Ing. (externí učitel)
Kučera Tomáš Ing. (externí učitel)
Kumpoštová Jana Ing. Bc., Ph.D. (externí učitel)
Nováček Ondřej Ing. (externí učitel)
Novotný Ivo Ing., Ph.D. (externí učitel)
Novotný Václav Ing., Ph.D. (externí učitel)
Pušman Vladimír Ing., Ph.D. (externí učitel)
Sosna Luděk Ing., Ph.D. (externí učitel)
Stoulil Pavel Ing. (externí učitel)
Šatra Petr Ing., Ph.D. (externí učitel)
Vaněk Martin Ing. Bc., Ph.D. (externí učitel)
Veliš Miroslav Ing. (externí učitel)
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Blaščík Marek Ing. (prezenční studium)
Dostál Roman Ing. (prezenční studium)
Dousková Nikol Ing. (prezenční studium)
Gallia Jan Ing. (kombinované studium)
Habalová Markéta Ing. (prezenční studium)
Hrdina Lukáš Ing. (kombinované studium)
Jirků Jana Ing. (kombinované studium)
Jíšová Jana Ing. (prezenční studium)
Johanidesová Adéla Ing. (prezenční studium)
Kabyshev Yerbol Ing. (prezenční studium)
Kácovský Jaroslav Ing. (prezenční studium)
Kruntorád Jan Ing. Bc. (prezenční studium)
Lauda Václav Ing. (prezenční studium)
Malík Ondřej Ing. (prezenční studium)
Moudrá Karolína Ing. (prezenční studium)
Nižňanský Vojtěch Ing. (prezenční studium)
Purkart Pavel Ing. (kombinované studium)
Richter Petr Ing. (prezenční studium)
Skočdopole Jan Ing. (prezenční studium)
Skronka Gabriel Ing. (kombinované studium)
Vodák David Ing. (kombinované studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav dopravních systémů
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních systémů
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 355 087

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu