Ústav dopravních prostředků

Vedoucí ústavu:doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.
Zástupce vedoucího:doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
Tajemník:Ing. Josef MÍK, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Josef MÍK, Ph.D.
roh projektů:doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.

Ústav dopravní techniky je pedagogicky a odborně zaměřen do oblasti stavby a provozu dopravních prostředků a zkoumání vzájemného působení prvků systému člověk – stroj (HMI). Předměty, které ústav zajišťuje, seznamují posluchače první etapy studia se základy teorie a stavby vozidel a jejich dynamických vlastností. Ve druhé etapě studia nabízí přednášky zaměřené do oblasti speciálních vlastností a systémů vozidel, zkoušení, bezpečnosti dopravních prostředků, dynamiky a vlivu řídicích systémů, designu dopravních prostředků a stavby karoserií, výrobních technologií, provozu a řízení vozidel. Specializovaná skupina DRSG se zabývá interaktivní simulací a systémy virtuální reality v oblasti dopravních prostředků a výzkumnou činností v oblasti HMI. Stejně jako ústavní laboratoře Energetiky a Dynamiky vozidel pracuje na projektech vědy a výzkumu. Tyto oblasti jsou i náplní projektů ústavu, v nichž se posluchači mohou zúčastňovat prací na aktuálních výzkumných úkolech.

V doktorském studiu vede ústav posluchače v oblasti dynamiky vozidel, v problematice zkoušení a provozu vozidel, interakce člověk – stroj, simulací dynamických systémů vozidel a interaktivních simulačních systémů a v oblasti speciálních výrobních technologií dopravních prostředků.

Ústav udržuje bohaté mezinárodní styky. Spolupracuje s podobně zaměřenými katedrami a ústavy domácích i zahraničních universit a má dlouhodobé technické spolupráce s nejvýznamnějšími domácími (a částečně i evropskými) výrobci dopravních prostředků a komponent v oblasti pozemní dopravy.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Antoš Jan Ing. (kombinované studium)
Bečvařík Jan Ing., MBA (kombinované studium)
Kadlecová Inga Ing. (kombinované studium)
Lehet David Ing. (prezenční studium)
Malý Michal Ing. (prezenční studium)
Mashko Alina Ing. (kombinované studium)
Milan Dufek Ing. (kombinované studium)
Novotný Jan Ing. (prezenční studium)
Orlický Adam Ing. (kombinované studium)
Paprčka Ondřej Ing. (prezenční studium)
Piksa Ondřej Ing. (prezenční studium)
Pinkas Jaroslav Ing. (prezenční studium)
Smíšek Ondřej Ing. (kombinované studium)
Svoboda Josef Ing. (prezenční studium)
Švábek Karel Ing. (kombinované studium)
Toman Přemysl Ing. (prezenční studium)
Topol Libor Ing. (kombinované studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav dopravních prostředků
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních prostředků
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 976

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu