Ústav logistiky a managementu dopravy

Vedoucí ústavu:doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
Tajemník:Ing. Jana TALOVÁ
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.
roh projektů:Ing. Zdeněk MICHL
Sekretariát:Ing. Jana TALOVÁ

Ústav logistiky a managementu dopravy na ČVUT v Praze Fakultě dopravní ve své činnosti vyváženě kombinuje výuku, vědecko-výzkumnou činnost, zpracování speciálních zakázek pro průmysl a veřejnou správu a samosprávu a osvětu v oboru pro širokou odbornou (příp. i laickou) veřejnost, včetně propagace fakulty, ČVUT a České republiky.

Obor působnosti Ústavu logistiky a managementu dopravy (ve všech oblastech činnosti ústavu) se soustředí na následující oblasti:

  • teorie dopravy se zaměřením na operační výzkum a teorii grafů
  • technologie dopravy se zaměřením na pozemní dopravu (veřejnou i individuální, osobní i nákladní)
  • logistika – tedy optimalizace přepravních a informačních toků
  • ekonomické hodnocení projektů v dopravě – tzn. jak dopravních staveb, tak provozních koncepcí

Ústav doplňuje komplexní pohled na provozování dopravy o ekonomii, marketing, řízení projektů a právo v oblasti dopravy.

Ústav logistiky a managementu dopravy je profilujícím ústavem bakalářských studijních oborů Management a ekonomika dopravy a telekomunikací a Logistika a řízení dopravních procesů, navazujícího magisterského studijního oboru Logistika a řízení dopravních procesů a doktorských studijních oborů Technologie a management v dopravě a telekomunikacích a Dopravní logistika (posledně jmenovaný ve spolupráci s Vysokou školou logistiky o. p. s. v Přerově). Ústav je v rámci Fakulty dopravní garantem navazujícího magisterského joint-degrees studijního oboru Transportation and Logistic Systems, který je vyučován v rámci euroatlantické spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině a The University of Texas at El Paso.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Pastor Otto prof. Dr. Ing., CSc.
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Bajaja Kateřina Ing. (kombinované studium)
Bartuška Ladislav Ing. (kombinované studium)
Brodský Jakub Ing. (kombinované studium)
Burketová Adéla Ing. (kombinované studium)
Fridrišek Petr Ing. (prezenční studium)
Honek Václav Ing. (kombinované studium)
Metelka Stanislav Ing. (prezenční studium)
Pilát Daniel Ing. (prezenční studium)
Sušická Michaela Ing. (prezenční studium)
Svárovská Markéta Ing. (kombinované studium)
Vávra Rudolf Ing. (prezenční studium)
Velek Petr Ing. (kombinované studium)
Facebookové stránky ústavu
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav logistiky a managementu dopravy
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav logistiky a managementu dopravy
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 155, +420 224 359 164

Kudy k nám
mapa + street view