Ústav mechaniky a materiálů

Vedoucí ústavu:prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
Tajemník:Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
Ing. Jitka ŘEZNÍČKOVÁ, CSc.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Jitka ŘEZNÍČKOVÁ, CSc.
roh projektů:Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
Sekretariát: Blanka BUDSKÁ

Zajišťuje výuku předmětů v oborech:

  • statika, kinematika a dynamika, pružnost a pevnost, experimentální mechanika, plasticita, lomová mechanika, výpočtová mechanika, biomechanika člověka
  • dynamika dopravních cest a prostředků
  • nauka o chování a vlastnostech konstrukčních a funkčních materiálů - klasické materiály, keramické materiály, kompozitní materiály, neklasické materiály s řízenými vlastnostmi
  • bezpečnost v dopravě, interakce člověk – vozidlo
  • úvod do kolejových vozidel
  • tvorba technické dokumentace v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky

Výzkum je zaměřen na analýzu deformačních procesů konstrukčních soustav v dopravě při uvážení různých materiálů a různých podmínkách zatěžování, na vyšetřování deformačního a lomového chování materiálů, na zkoušení a diagnostiku konstrukcí a materiálů a na výpočtové modelování chování mechanických soustav a na řešení spolehlivosti produktovodů a biomechanických problémů svalově-kosterního systému a jeho implantátů a léčebných postupů v ortopedii.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Falta Jan Ing. (prezenční studium)
Rada Václav Ing. (prezenční studium)
Šleichrt Jan Ing. (kombinované studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy florenc

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav mechaniky a materiálů
Na Florenci 25
110 00 Praha 1
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav mechaniky a materiálů
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 358 414, +420 224 890 723, +420 773 756 606

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu