Ústav dopravní telematiky

Vedoucí ústavu:prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Zástupce vedoucího:Ing. Jindřich SADIL, Ph.D.
Ing. Martin LANGR, Ph.D.
Tajemník:Ing. Milan SLIACKY, Ph.D.
Michal KOVALJOV
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Jiří RŮŽIČKA
roh projektů:Ing. Milan SLIACKY, Ph.D.
Sekretariát: Světlana LESOVÁ

Ústav dopravní telematiky garantuje a zajišťuje výuku v povinných i povinně volitelných předmětech bakalářského, magisterského i doktorského studia a v projektech bakalářského a magisterského studia na Fakultě dopravní v pěti hlavních okruzích:

  • teoretická telematika, systémové vědy
  • řízení a modelování dopravy
  • identifikační a navigační systémy
  • bezpečnost a spolehlivost systémů, zabezpečovací systémy
  • lidský faktor v dopravě

Výuka je specificky zaměřena na aplikační oblast inteligentních dopravních systémů a zabezpečovací techniky. Ústav je garantem oborů Inteligentní dopravní systémy v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu.

Výuka i výzkum probíhají z podstatné části v laboratořích, které mají rozsáhlou působnost. Společným pracovištěm s Ústavem informatiky AV ČR je Laboratoř spolehlivosti systémů (LSS). V rámci ústavu působí dále laboratoře řízení a modelování dopravy, telematiky, železniční zabezpečovací techniky, odbavovacích a informačních systémů, geoinformatického inženýrství či laboratoř programovatelných kontrolérů. Pracovníci ústavu také zajišťují činnosti samostatných laboratoří Certifikačního orgánu pro výrobky při FD a Zkušební laboratoře FD.

Výzkumná činnost ústavu je realizována s širokým okruhem tuzemských i zahraničních partnerů a je rovněž orientována do výše uvedených oblastí.

Účast pracovníků a studentů ústavu v rámci projektů evropských rámcových programů, Technologické agentury ČR, komerčního výzkumu je přímo integrována do struktury výuky prostřednictvím projektově orientované výuky. Od 3. semestru bakalářského programu jsou studenti zapojeni do vědeckovýzkumné činnosti. Kromě získání návyku pro týmovou práci, je práce na projektu završena bakalářskou nebo diplomovou prací. Vedoucími projektu jsou profesoři, docenti, odborní asistenti a odborníci z vědeckých pracovišť a z praxe.

Všechna pracoviště jsou otevřena všem zájemcům o danou problematiku a spolupráci.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Aksaç Mert Ing. (spolupracovník)
Borka Jindřich Ing., Ph.D. (spolupracovník)
Svítek Miroslav prof. Dr. Ing., dr. h. c.
Šimůnek Jan Ing. (externí učitel)
Šmejkal Ladislav Ing., CSc. (externí učitel)
Tichý Tomáš doc. Ing., Ph.D., MBA
Urbaniec Krzysztof Paweł Ing., Ph.D. (spolupracovník)
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Bureš František Mgr. (kombinované studium)
Hlubuček Adam Ing. (kombinované studium)
Hluska Pavel Ing. (prezenční studium)
Horažďovský Patrik Ing. (prezenční studium)
Ivasienko Petr Ing. (kombinované studium)
Kekula František Ing. (prezenční studium)
Kouba Petr Ing. Bc. (kombinované studium)
Mahmoud Zaid Ing. (kombinované studium)
Majera Juraj Ing. (prezenční studium)
Postránecký Michal Ing. arch. (kombinované studium)
Purkrábková Zuzana Ing. (prezenční studium)
Růžička Jiří Ing. (kombinované studium)
Sedlák Jan Mgr. (kombinované studium)
Táborská Andrea Ing. Mgr. (kombinované studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav dopravní telematiky
Konviktská 20
110 00 Praha 1
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravní telematiky
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 547, +420 224 359 548

Fax: +420 224 359 545

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu