Jindřich Bečvář

 

Adresa:

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Ústav aplikované matematiky

Fakulta dopravní ČVUT
Na Florenci 25
110 00 Praha 1

Tel: (420) 22489 0704
Fax: (420) 22481 7890
e-mail: becvajin@fd.cvut.cz

 

Odborné zaměření

Lineární algebra, algebra, dějiny matematiky, vyučování matematice, příprava učitelů, další vzdělávání středoškolských učitelů, popularizace matematiky

 

Stručné curriculum vitae

 

Seznam publikací

 

Seznam vedených bakalářských, diplomových a doktorských prací

 

 

Školství a vzdělávání

Jak připravit učitele matematiky (2010)

Co brání kvalitě vzdělávání (2012)

Co má znát a umět pedagog – CMZUP (2008)

 

Zamyšlení nad školstvím a vzděláváním (2010)

 

K čemu mi to bude (2009)

 

Hejného projekt (2019)

 

Matematika, vzdělanost a vzdělávání (2006)

 

Matematika a vyučování, filozofie a filozofování

        článek, který nevyšel (2018)

 

A přece se točí (2013)

 

Návod ke studiu matematiky (J. V. Sedláček, 1822)

 

 

Další odkazy adrese http://www.karlin.mff.cuni.cz/~becvar