SEMINÁŘE O FILOZOFICKÝCH OTÁZKÁCH

MATEMATIKY A FYZIKY

 

Na konci srpna se učitelé matematiky a fyziky již tradičně scházejí na semináři o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Podnět k jeho vzniku se zrodil v roce 1980, kdy se předseda odborné komise Jednoty českých matematiků a fyziků M. Černohorský spolu J. Janásem a M. Fojtíkovou rozhodli, že budou pořádat nový seminář poskytující prostor pro další vzdělávaní středoškolských učitelů matematiky a fyziky. Jeho vznik byl veden myšlenkou, že znalosti historie a filozofie dávají učitelům prostor zpestřit výklad zajímavými informacemi a učinit tak školní výklad poutavější a přitažlivější. Seminář měl umožnit středoškolským učitelům matematiky a fyziky prohlubovat odborné znalosti a dovednosti, získávat všeobecný rozhled a základní znalosti z historie matematiky a fyziky. Od roku 1993 se seminář koná jednou za dva roky a pravidelně se střídá se seminářem z historie matematiky pro vyučující na středních školách.

 

Prvních pět seminářů organizovali M. Černohorský, J. Janás a M. Fojtíková. Od šestého semináře převzala vedení komise pro vzdělávání učitelé při Jednotě českých matematiků a fyziků. O  úspěšný průběh seminářů pečují D. Hrubý a A. Trojánek. Seminářů se pravidelně účastní 60 až 100 učitelů základních, středních a vysokých škol, doktorandi oboru Obecné otázky matematiky a informatiky při MFF UK a PřF MU. Přednášky proslovují přední čeští odborníci, dostatečný prostor je však věnován i diskusím a odborným exkurzím. Velký zájem je též o doprovodné akce (prohlídky města, společenský večer apod.). Od třetího semináře získávají účastnící speciální předseminární informační brožuru, v níž je podrobný program semináře a veškeré nezbytné informace. Od šestého semináře dostávají též sborníky, které obsahují rozšířené verze přednášek, jež zazněly na semináři. Dostávají také některé publikace z edice Dějiny matematiky, které obsahují jednak texty zajímavých přednášek, jednak výsledky původní odborné práce z historie matematiky. V průběhu seminářů si zájemci mohou zakoupit nové i starší publikace edice Dějiny matematiky, jednotlivá čísla časopisu  Učitel matematiky a některé další tituly.

 

Přehled všech dosavadních seminářů:

 

Seminář

Místo konání

Rok

  1. seminář 

Bílovec

1980

  2. seminář 

Olomouc

1982

  3. seminář 

Jevíčko

1985

  4. seminář 

Bílovec

1986

  5. seminář 

Žďár nad Sázavou

1988

  6. seminář 

Jevíčko

1992

  7. seminář 

Jevíčko

1994

  8. seminář 

Jevíčko

1996

  9. seminář 

Jevíčko

1998

10. seminář 

Velké Meziříčí

2000

11. seminář 

Jevíčko

2002

12. seminář 

Velké Meziříčí

2004

13. seminář

Velké Meziříčí

2006

 

 

12. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky

 

13. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky

 

14. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky

 

15. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky

 

16. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky