Semináře o filozofických otázkách

matematiky a fyziky

 

Aktuální informace

V srpnu 2016 se ve Velkém Meziříčí bude konat XVIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky.

Pořadatel:

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF

Gymnázium Velké Meziříčí

 

Organizační výbor:

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Katedra matematiky, PřF MU, Kotlářská 2, Brno, 611 37 
                                             (mail: fuchs@math.muni.cz)
RNDr. Dag Hrubý, Gymnázium, A. K. Vítáka 452, Jevíčko, 569 43
                                              (mail: hruby@gymjev.cz)
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., Ústav teoretické fyziky, MFF UK, V Holešovičkách 2,

                                                 Praha 8, 180 00 (mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz)
RNDr. Aleš Trojánek, Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 27,  Sokolovská 27/235, 

            Velké Meziříčí, 594 01   (mail: trojanek@gvm.cz)

Podrobnější informace o akci podá A. Trojánek (trojanek@gvm.cz).

Informace lze najít na adrese http://www.gvm.cz/seminare.html

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Historie seminářů (1980 až 2012)

 

 

Předchozí akce (srpen 2014)

Ve dnech 18. až 21. srpna 2014 se ve Velkém Meziříčí konal XVII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky.

 

Pořadatel:

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF

Gymnázium Velké Meziříčí

 

Spolupořadatelé:
Domov mládeže Velké Meziříčí

 

Organizační výbor:

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., Katedra didaktiky matematiky, MFF UK, Sokolovská 83,

                                            Praha 8, 186 75 (mail: becvar@karlin.mff.cuni.cz)
doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, ČVUT,

                                            Na Florenci 25, Praha 1, 110 00 (mail: nemcova@fd.cvut.cz)
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Katedra matematiky, PřF MU, Kotlářská 2, Brno, 611 37 
                                            (mail: fuchs@math.muni.cz)
RNDr. Dag Hrubý, Gymnázium, A. K. Vítáka 452, Jevíčko, 569 43
                                            (mail: hruby@gymjev.cz)
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., Ústav teoretické fyziky, MFF UK, V Holešovičkách 2,

                                                Praha 8, 180 00 (mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz)
RNDr. Aleš Trojánek, Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 27,  Sokolovská 27/235, 

                                               Velké Meziříčí, 594 01 (mail: trojanek@gvm.cz)

Informace lze najít na adrese http://www.gvm.cz/seminare.html